hoạt động khối chính quyền

BCĐ xây dựng chính quyền điện tử phường họp giao ban tháng 9
Ngày đăng 21/09/2022 | 14:12  | Lượt xem: 40

Sáng ngày 21/9/2022, tại phòng họp số 1, Phường Bồ Đề tổ chức họp Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022

Dự buổi họp có các đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện – CT UBND phường –Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Sơn Tùng – CB CNTT – thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ tháng 9.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đã bàn bạc các nội dung trọng tâm như: Hoạt động của ban biên tập tin bài (định hướng tin bài); Việc rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất tại các phòng họp, phòng làm việc; Các tồn tại, bất cập trong việc xây dựng lịch công tác tuần của Đảng ủy-UBND phường, lịch cá nhân của CBCC. Việc tổ chức tự kiểm tra công vụ để chủ động trong việc thiết lập lưu trữ hồ sơ của các bộ phận chuyên môn.

Kết luận buổi họp, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu cán bộ CNTT phường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10 trên cơ sở phối hợp với các bộ phận, cá nhân có liên quan. Giao Thư ký Ban chỉ đạo, báo cáo lại đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo nội dung cuộc họp để xem xét và chỉ đạo.

Âu Thị Huyền Trang