hoạt động khối chính quyền

Chủ tịch UBND Phường Bồ Đề đối thoại với Thanh niên năm 2022
Ngày đăng 30/09/2022 | 11:30  | Lượt xem: 104

Tối ngày 29/9/2022, tại Hội trường Ủy ban phường, UBND phường Bồ Đề tổ chức Hội đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2022

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Mạnh Tuân - Phó Bí thư Quận đoàn Long Biên, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Trần Mạnh Tuấn – ĐUV, PCT UBND phường; đại diện các đồng chí cán bộ chuyên môn, các đồng chí Trưởng phó các đoàn thể chính trị - xã hội của phường; các đồng chí UV BCH Đoàn phường, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Tại hội nghị đối thoại, các đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi thảo luận với 5 ý kiến, kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên một số lĩnh vực, đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên đối với Đảng ủy, UBND phường trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên..., tiêu biểu như: kiến nghị về việc sử dụng nhà văn hóa cũ làm nơi sinh hoạt cho thnah niên, về cơ chế chính sách phụ cấp cho thanh niên, về việc thực hiện đề án 06..vv

Tiếp thu những kiến nghị của đại biểu dự hội nghị, thay mặt chủ toạ Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả mà tổ chức Đoàn, Hội của phường đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch giao cho các đồng chí PCT UBND, các bộ phận chuyên môn tích cực tham mưu và xem xét những ý kiến đóng góp của Thanh niên, kiến nghị với các cấp giải quyết theo thẩm quyền.

Một số hình ảnh tại hội nghị: