hoạt động khối chính quyền

Phường Bồ Đề họp giao ban Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 phường
Ngày đăng 13/03/2023 | 16:57  | Lượt xem: 152

Chiều ngày 7/3/2023, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 phường họp giao ban, kiểm đếm tiến độ thực hiện Kế hoạch nâng cao tỷ lệ xác thực và định danh điện tử trên địa bàn phường.

Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ thực hiện Đề án 06 của Phường. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Tuấn Sinh - Phó trưởng CAP báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn phường tính đến ngày 6/3/2023. Theo đó, tỷ lệ xác thực và định danh trên địa bàn phường tính đến thời điểm báo cáo đạt 47%. Ban chỉ đạo đã thảo luận các giải pháp để nâng cao tỷ lệ xác thực và định danh điện tử trên địa bàn phường.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu bộ phận VHTT tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện xác thực và định danh điện tử; yêu cầu Công an phường tham mưu tổ chức hội nghị hướng dẫn Tổ công tác 06 của các tổ dân phố thực hiện rà soát các đối tượng chưa thực hiện xác thực, định danh trong tuần 11/2023; đề nghị các đoàn thể chính trị phối hợp rà soát, đôn đốc hội viên đăng ký và định danh điện tử theo quy định. Phấn đấu đến tháng 6/2023, tỷ lệ xác thực và định danh điện tử trên địa bàn phường đạt 80%.