hoạt động khối chính quyền

Hội nghị triển khai Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2023
Ngày đăng 20/03/2023 | 10:17  | Lượt xem: 111

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND quận về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn quận.

Sáng ngày 17/3/2023 UBND phường Bồ Đề phối hợp với CAP tổ chức Hội nghị Triển khai Kế hoạch PCCC&CNCH năm 2023 và Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2023.

Dự Hội nghị có Các đồng chí lãnh đạo UBND, CAP phường Bồ Đề. Các đồng chí cán bộ, công chức, cơ quan phường. Cùng các đồng chí là trưởng, phó các ngành đoàn thể chính trị xã hội phường, các đồng chí là Bí Thư, tổ trưởng 23 tổ dân phố. Đại diện Ban quản lý các chung cư mini. Ban đại diện cư dân các nhà tập thể, nhà ở nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường Bồ Đề.

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị đã thông qua nội dung Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 08/3/2023 về Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2023.

Đồng chí: Lê Tuấn Sinh – Phó trưởng CAP phường Triển khai Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 09/3/2023 về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn phường Bồ Đề năm 2023. Nêu rõ mục tiêu của kế hoạch và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc triển khai xây dựng, thành lập các mô hinh an toàn PCCC tại khu dân cư. Xác định cụ thể Lộ trình, chỉ tiêu thực hiện và thời gian thực hiện với mục tiêu trước ngày 20/6/2023: Hoàn thành việc triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn phường.

Trình bày các nội dung của các phụ lục hướng dẫn 23 tổ dân phố. Ban quản lý các chung cư mini. Đại diện cư dân các nhà tập thể, nhà ở nhiều hộ gia đình trên địa bàn xây dựng 03 Mô Hình; Tổ liên gia an toàn PCCC, Khu chung cư, tập thể an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện chủ tịch UBND phường kết luận hội nghị và giao Công an phường Bồ Đề chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện rà soát và thành lập các mô hình trên địa phường Bồ Đề. Tổng hợp báo cáo các nội dung thực hiện về UBND quận và CA quận Long Biên theo quy định.

Đề nghị UB MTTQ phường và các đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị Định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ. Phổ biến giáo dục pháp luật cho các các Đoàn viên, Hội viên và quần chúng nhân dân, tập trung xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC&CNCH trên địa bàn phường

 

                                                                                                                                                                                        

Hoàng Minh Ngọc