hoạt động khối chính quyền

Tuyên truyền, triển khai kế hoạch quản lý di tích, lễ hội năm 2023
Ngày đăng 16/01/2023 | 16:54  | Lượt xem: 70

Chiều ngày 12/1, phường Bồ Đề đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, triển khai kế hoạch quản lý di tích, lễ hội năm 2023.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường; thành viên ban quản lý di tích phường; ban lãnh đạo các tổ dân phố; tiểu ban quản lý di tích, sư thầy trụ trì các chùa, thủ nhang các đền, thủ từ các đình trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thường trực Ban quản lý di tích phường triển khai kế hoạch quản lý di tích, lễ hội năm 2023 và công văn tăng cường công tác quản lý di tích, lễ hội trước, trong và sau tết Quý Mão năm 2023. Đồng thời tuyên truyền một số quy định về quản lý di tích, lễ hội do các cấp ban hành.

Đã có 02 ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị. Tập trung vào công tác tổ chức lễ hội.

Đồng chí Trần Mạnh Tuấn – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường đã kết luận thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị các đơn vị bám sát các quy định và kế hoạch quản lý di tích, lễ hội năm 2023, triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng và tiến độ.

2. Tăng cường công tác quản lý di tích, lễ hội trước, trong và sau tết Quý Mão năm 2023.

3. Kiện toàn bộ máy tổ chức, quy chế hoạt động theo hướng dẫn.

4. Xây dựng chương trình lễ hội truyền thống báo cáo phường trước 20 ngày tổ chức.

5. Giao các ngành thành viên, bộ phận chuyên môn phường tăng cường công tác kiểm tra công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội năm 2023, xử lý các vi phạm (nếu có).