hoạt động khối chính quyền

Bồ Đề họp ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19
Ngày đăng 28/07/2020 | 16:36  | Lượt xem: 53

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 tại Đà Nẵng. Thực hiện công điện khẩn số 05 của UBND Thành phố và công văn số 1465 ngày 26/7/2020 của UBND quận về phòng chống dịch bệnh Covid 19, sáng ngày 27/7/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh (BCĐ PCDB) phường đã tổ chức họp tại Phòng 1 ủy ban.

Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó bí thư, quyền chủ tịch UBND phường, trưởng BCĐ cùng các thành viên BCĐ PCDB phường.

Tại buổi họp, cơ quan thường trực BCĐ – Trạm y tế phường đã báo cáo tình hình dịch bệnh Covid 19 ở Việt Nam và tại Hà Nội. Đồng thời đề xuất một số giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Quyền chủ tịch UBND, trưởng BCĐ PCDB phường đã kết luận, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - Quyền chủ tịch UBND, trưởng BCĐ PCDB phường kết luận hội nghị

1. BCĐ PCDB, Trạm y tế, Công an phường, các bộ phận chuyên môn, các tổ dân phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 05 của UBND Thành phố và công văn số 1465 ngày 26/7/2020 của UBND quận về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

2. Giao đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCTUBND phường chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19 bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

3. Giao Công an phường chỉ đạo Cảnh sát khu vực thường xuyên nắm bắt tình hình di biến động dân cư trên địa bàn phường; tập trung rà soát các trường hợp người nước ngoài, người đi từ Đà Nẵng về; báo cáo kịp thời BCĐ phường.

4. Giao Văn phòng, Kế toán và Trạm y tế phường rà soát, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid 19.

5. Giao Công đoàn phường chỉ đạo, thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn tại cơ quan phường theo Công điện khẩn số 05 của UBND Thành phố.

6. Yêu cầu BCĐ PCDB, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu (Công an, y tế, quân sự, BVDP,...) rà soát quân số, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid 19. Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh Covid 19 để có biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn phường.