Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Người cao tuổi ( NCT) Phường Bồ Đề giao ban công tác Hội tháng 10
Ngày đăng 06/10/2021 | 14:44  | Lượt xem: 366

Sáng ngày 06/10/2021, Hội NCT phường Bồ Đề tổ chức hội nghị giao ban tháng 10 nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm.

Ông Tô Văn Khương, Chủ tịch Hội NCT Phường chỉ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các ông bà ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN phường, chi hội trưởng các chi hội NCT trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe ông Tô Văn Khương – Chủ tịch Hội NCT phường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 3  tháng cuối năm. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng hành động NCT.

Tại hội nghị đã có 5 ý kiến phát biểu bổ sung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội 9 tháng và đưa ra một số giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch Hội NCT phường ghi nhận các ý kiến và đề nghị các chi hội cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội NCT Phường bồ đề, và các nhiệm vụ của Ban đại diện Hội NCT quận Long Biên và thành phố Hà Nội.

2. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

3. Làm tốt công tác củng cố tổ chức hội, kiện toàn bổ xung cán bộ hội từ BCH đến các chi hội.

4. Đoàn kết, dân chủ, thống nhất từ BCH, Ban Thường vụ đến các chi hội.

5.Tiếp tục làm tốt công tác vận động, kết nạp hội viên mới.

6.Thực hiện nghiêm chỉnh về phòng chống dịch bệnh và tham gia phòng chống dịch bệnh covit-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước và ở địa phương

7. Hướng dẫn rà soát, lập danh sách hội viên được mừng thọ năm 2022, tổ chức mừng thọ trang trọng, tiết kiệm, đúng quy định không để xảy ra sai sót.

8. Các chi hội rà soát danh sách đề nghị các cấp hội xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” năm 2021.

9.Tổ chức tốt ngày quốc tế NCT 01/10. Tháng hành động NCT và tổng kết công tác hoạt động NCT năm 2021.

                                                           NguyễnVăn Hùng - Chủ tịch Hội CCB