Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề triển khai kế Đại hội đại biểu CCB phường Nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày đăng 29/10/2021 | 16:02  | Lượt xem: 336

Sáng ngày 29/10/2021 tại phòng họp 203 - Trung tâm VHTT phường, Hội CCB đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng kết công tác Hội năm 2021; Kế hoạch Đại hội CCB phường nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Đảng ủy viên, Chủ tịch hội CCB phường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành Hội CCB phường, chi hội trưởng 23 chi hội.

Thay mặt Ban thường vụ hội CCB phường, đồng chí Nguyễn Văn Hùng triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động năm 2021 của Hội; Kế hoạch tổ chức Hội nghị chi hội nhiệm kỳ tiến tới Đại hội đại biểu CCB phường nhiệm kỳ 2022-2027. Hướng dẫn các bước tổng kết công tác từ các chi hội đến hội CCB phường.

Đồng chí nhấn mạnh, các chi hội tổ chức tổng kết cần bám sát các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua đã được giao từ đầu năm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị có 5 ý kiến phát biểu, các ý kiến đều thống nhất với các nội dung mà đồng chí chủ tịch hội triển khai và đưa ra một số vướng mắc và giải pháp để thực hiện tốt công tác tổng kết, công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội CCB phường đề nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành tập trung hướng dẫn các chi hội làm tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra. Các chi hội bám sát kế hoạch, báo cáo cấp ủy chi bộ và tổ chức hội nghị tổng kết đảm bảo tiến độ thời gian. Đặc biệt, chi hội 18 làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đối với các chi hội trong phường. Thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho Đại hội CCB phường nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp.

                                                  Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB