Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Bồ Đề triển khai Kế hoạch tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư
Ngày đăng 02/11/2021 | 14:57  | Lượt xem: 286

Sáng ngày 02/11/2021, UBMTTQ Phường Bồ Đề tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư - Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ phường và các ông (bà) Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến – Ủy viên thường vụ đảng ủy, chủ tịch UBMTTQ Phường chủ trì hội nghị đã triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư - Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và triển khai Hướng dẫn về việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với Nhân dân nơi cư trú.

Hội nghị nhất trí cao các nội dung kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư - Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).

Có 5 ý kiến đóng góp về việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với Nhân dân nơi cư trú.

Đồng chí chủ trì hội nghị trao đổi, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các ông (bà) Trưởng ban công tác mặt trận, đồng chí đề nghị các Ban Công tác Mặt trận tập trung triển khai hoàn thành theo kế hoạch và Hướng dẫn đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tạ Thị Thắm – PCT UBMTTQ phường