Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Tổ chức thành công tháng cao điểm vì người nghèo
Ngày đăng 26/11/2021 | 16:33  | Lượt xem: 235

Tháng cao điểm vì người nghèo sẽ bắt đầu từ ngày 17 - 10 với các hoạt động nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồ Đề đã tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021. Thông qua các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực, tham gia hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động Nhân dân ủng hộ các nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Thường trực UB MTTQ phường đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những đóng góp của doanh nghiệp, tập thể, cá nhân và gương người nghèo vươn lên thoát nghèo; tổ chức, đánh giá, sơ kết hoạt động vì người nghèo và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, biểu dương, khen thưởng tổ chức, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc kết hợp với sơ kết đợt vận động ủng hộ, phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với việc tổ chức vận động đóng góp ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, MTTQ phường đã tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân ái, tặng quà cho 27 hộ cận nghèo và 23 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 38.400.000 đồng được trích từ quỹ vì người nghèo.

 

 

 

Tạ Thị Thắm