Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường Bồ Đề triển khai chương trình công tác năm 2022
Ngày đăng 20/01/2022 | 06:12  | Lượt xem: 175

Chiều ngày 19/01/2022, Hội LHPN Phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua năm 2022

Tham dự hội nghị có các bác, các chị ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN phường, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ trên địa bàn.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội LHPN Phường chủ trì hội nghị đã triển khai Chương trình công tác và Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2022.

Theo đó, năm 2022 Hội LHPN phường xây dựng Chương trình công tác năm với 4 trọng tâm chỉ đạo.

 Một là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện "mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Hai là: Phát động phong trào thi đua, thực hiện các công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII.

Ba là: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Xây dựng chương trình, kế hoạch toàn khoá thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Bốn là: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch của Đảng ủy phường về thực hiện 03 chương trình công tác của Quận ủy Long Biên gắn với hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu  thi đua năm 2022.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến đóng góp về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác và các phong trào thi đua năm 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường đề nghị các chi hội căn cứ chương trình công tác của BTV Hội LHPN Phường, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, chủ động lựa chọn hoạt động của chi hội gắn với điều kiện thực tế của chi hội và chủ đề của Quận ”Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ cần đảm bảo tiến độ, chất lượng ,tránh hình thức và đạt hiệu quả cao. Đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; Kịp thời phát hiện, giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến đề nghị Hội LHPN Phường cũng như Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc tạo sự lan tỏa trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.