Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị tọa đàm Nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, chất lượng công tác phát triển hội viên
Ngày đăng 01/04/2022 | 06:17  | Lượt xem: 292

Ngày 31/3/2022, Hội LHPN phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị tọa đàm Nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên, công tác phát triển hội viên trên địa bàn.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Thị Việt Hoa – Phó chủ tịch Hội LHPN Quận Long Biên; đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Đảng ủy viên, chủ tịch Hội LHPN Phường;

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Hội LHPN Quận Long Biên; uỷ viên BCH Hội LHPN Phường, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường.

Thay mặt BTV Hội LHPN Phường, đồng chí Lê Thu Hương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Phường đã đánh giá thực trạng chất lượng sinh hoạt hội viên, chất lượng công tác phát triển hội viên trong thời gian qua, cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Tại buổi toạ đàm đã có 5 ý kiến phát biểu đóng góp để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt hội viên, chất lượng công tác phát triển hội viên và có 1 số kiến nghị, đề xuất. Những ý kiến tập trung đánh giá về vai trò của Hội cấp trên, cấp uỷ chi bộ trong chỉ đạo nội dung sinh hoạt chi hội; Vai trò của hội viên trong sinh hoạt chi hội; Việc tổ chức sinh hoạt hội viên tại chi hội, Qui trình tổ chức sinh hoạt hội viên (cách làm, kết quả, khó khăn vướng mắc trong tổ chức sinh hoạt hội viên); Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi hội; Công tác thu hút, tập hợp, phát triển hội viên mới; Thuận lợi, khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Việt Hoa – Phó chủ tịch Hội LHPN Quận Long Biên đã ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt hội viên, công tác phát triển hội viên của Hội LHPN phường và các chi hội, giải đáp 1 số kiến nghị trong tổ chức sinh hoạt hội viên, công tác phát triển hội viên và hệ thống sổ sách của chi, tổ hội. Đồng chí đề nghị Hội LHPN phường tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội đổi mới hình thức sinh hoạt hội viên; đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp, phát triển hội viên như việc xây dựng các mô hình Câu lạc bộ, tổ phụ nữ trẻ để thu hút, tập hợp, phát triển hội viên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội LHPN Phường nhấn mạnh: Chi, tổ phụ nữ là tế bào của tổ chức Hội, nơi tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ. Chi, tổ phụ nữ có nhiệm vụ: Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tổ chức các hoạt động của Hội, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; Giúp hội viên chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; Tập hợp, động viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội; Duy trì sinh hoạt chi hội ít nhất 3 tháng 1 lần; Sinh hoạt chi hội là hình thức gắn bó nhất giữa tổ chức Hội với hội viên, cũng là nơi quan trọng nhất để chuyển tải toàn bộ nội dung hoạt động của tổ chức Hội, quyết định sức mạnh của tổ chức Hội.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt hội viên, chất lượng công tác phát triển hội viên trên địa bàn phường, BTV Hội LHPN Phường đề nghị các chi hội: Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình sinh hoạt chi hội theo Hướng dẫn; Làm tốt công tác kiện toàn cán bộ chi hội khi có thay đổi; Tự học tập nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ và kỹ năng hoạt động công tác Hội; Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức mới, kỹ năng công tác Hội khi được triệu tập; Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ theo quy định và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; Đa dạng hóa hình thức và nội dung sinh hoạt, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, giao lưu, tọa đàm trao đổi phát huy sự chủ động tham gia của hội viên trong các buổi sinh hoạt, khắc phục tình trạng phổ biến thông tin một chiều; Sử dụng có hiệu quả Báo Hội, tài liệu hướng dẫn sinh hoạt Hội, khai thác thông tin chính thức từ các kênh khác nhau trong sinh hoạt, chi, tổ phụ nữ. Rà soát theo dõi, nắm chắc tình hình phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trong các hộ gia đình tại chi hội để có kế hoạch tuyên truyền, vận động tham gia tổ chức Hội; Các chi hội có các khu chung cư tiếp cận, tuyên truyền, vận động phụ nữ tại các khu chung cư trên địa bàn tham gia tổ chức Hội. Đặc biệt khảo sát số phụ nữ nhập cư, số phụ nữ làm giúp việc tại các gia đình để có kế hoạch xây dựng mô hình thu hút tập hợp hội viên phù hợp.