Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị giao ban tháng 9/2022
Ngày đăng 30/09/2022 | 11:33  | Lượt xem: 123

Sáng ngày 29/9/2022, tại phòng họp 3 - Uỷ ban nhân dân (UBND) phường, Hội CCB phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội tháng 9/2022.

Dự hội nghị có các đồng chí UV BCH, Chi hội trưởng CCB 23 chi hội. Thay mặt thường vụ Hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên thường vụ hội CCB quận Long Biên - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB phường thông qua báo cáo 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. Trong 9 tháng, Hội đã chủ động bám sát chỉ đạo của Hội CCB Quận và Đảng ủy phường, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm 2022. Chủ động đăng ký các chỉ tiêu thi đua với Quận hội, triển khai đến các chi hội. Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; triển khai các nội dung nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề “Năm Dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị”. Công trình chào mừng 20 năm thành lập quận (06/11/20003-06/11/2023) tại vườn hoa tổ 23 đã được quận hội công nhận, các chỉ tiêu được giao đều đạt và vượt.

Hội nghị đã có 4 ý kiến tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội  9 tháng 2022, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch hội đã ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của các chi hội trong 9 tháng năm 2022.Với nhiệm vụ trọng tâm công tác hội quý IV năm 2022 đồng chí đã chỉ đạo: Các chi hội tập trung thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký.  Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm Dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của phường năm 2022.

                                                  Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB