Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội cựu TNXP phường Bồ Đề tổ chức tổng kết công tác hội năm 2022- triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Ngày đăng 28/11/2022 | 09:50  | Lượt xem: 85

Sáng ngày 22/11/2022, Hội Cựu thanh niên xung phong phường Bồ Đề đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022- triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bình – Chủ tịch hội cựu TNXP quận Long Biên; các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể; các đồng chí trong BCH Hội Cựu TNXP, hội viên Hội Cựu TNXP phường.

Tại hội nghị, Thay mặt BCH Hội, đồng chí Lương Ngọc Ảnh - Chủ tịch Hội Cựu TNXP phường đã báo cáo công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Trong năm 2022, Hội Cựu TNXP phường đã đạt được những kết quả tích cực như: Hội chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho hội viên qua các hoạt động họp mặt truyền thống, giao lưu, về nguồn, thăm các di tích lịch sử. Hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội, Hội đã tổ chức tặng quà cho 25 hội viên khó khăn với số tiền 2.500.000 đồng; tổ chức thăm hỏi 25 lượt hội viên ốm đau. Ngoài ra, Hội còn vận động hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng đô thị văn minh, vệ sinh môi trường. Công tác thi đua luôn được Hội quan tâm thực hiện tốt, nhất là trong phong trào“Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Hội cũng đã xác định rõ các mục tiêu chính là tích cực làm tốt công tác giáo dục truyền thống; thực hiện tốt các chế độ chính sách và công tác nghĩa tình đồng đội, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bình – Chủ tịch hội cựu TNXP quận Long Biên đã ghi nhận những thành tích của Hội cựu TNXP phường đã đạt được trong thời gian qua. Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội Cựu TNXP phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: thường xuyên củng cố tổ chức Hội; tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho các hội viên; làm tốt công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội khác tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.