Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2015
Ngày đăng 16/04/2015 | 00:00  | Lượt xem: 675

Căn cứ quyết định số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 về Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chiều ngày 15/4/2015, UBND phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường.

      Dự hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn thuế, Ủy nhiệm thu thuế, tổ trưởng 30 TDP. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó chủ tịch UBND phường chủ trì và kết luận hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Phong – Cán bộ thu thuế của phường báo cáo kết quả thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế nhà đất năm 2014, biện pháp thu nợ thuế, cách giải quyết các tồn tại vướng mắc như:

-          Đối với trường hợp chưa kê khai thuế

-          Trường hợp đã kê khai nhưng chưa có thông báo thuế

-          Trường hợp sai họ tên

-          Trường hợp sai vị trí tính thuế

-          Trường hợp sai địa chỉ thửa đất

-          Trường hợp thửa đất thiếu diện tích

-          Trường hợp không nộp thuế.

 Đồng thời hướng dẫn và triển khai công tác thu thuế năm 2015.

      Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Luyện – Phó chủ tịch UBND phường ghi nhận kết quả thu thuế đất phi nông nghiệp của các TDP trong năm qua. Đồng thời đồng chí đề nghị, năm 2015 Bộ phận thu thuế phường phải tiến hành rà soát sổ bộ thuế, chỉ tiêu các sắc thuế để phối hợp với lãnh đạo TDP triển khai các nội dung của Luật thuế sửa đổi; Đảm bảo tất cả các đối tượng đang sử dụng đất được kê khai, tính thuế theo qui định; Căn cứ vào kế hoạch, các TDP chủ động tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tổ trưởng các TDP nỗ lực hơn nữa và phối hợp tốt trong thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, góp phần tích cực vào hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

 

Nguyễn Kim Đan