Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề Công bố các chức danh BCH, BTV, CT, PCT, BKT. Sơ kết công tác Hội quý I/2022
Ngày đăng 27/04/2022 | 17:01  | Lượt xem: 95

Sáng ngày 27/4/2022, tại phòng họp 3 - Uỷ ban nhân dân (UBND) phường, Hội CCB phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị Công bố các chức danh BCH, BTV, CT, PCT, BKT sơ kết công tác Hội quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

Tới dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; các đồng chí UV BCH, Chi hội trưởng CCB 23 chi hội.

Sau khi công bố và trao quyết định các chức danh: Ban chấp hành, Ban Thường vu, Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2022-2027  Thay mặt thường vụ Hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên thường vụ hội CCB quận Long biên - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB phường thông qua báo cáo sơ kết công tác Hội quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2022. Trong 3 tháng đầu năm Hội đã chủ động bám sát chỉ đạo của Hội CCB Quận và Đảng ủy phường, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm 2022. Chủ động đăng ký các chỉ tiêu thi đua với Quận hội, triển khai đến các chi hội Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; triển khai các nội dung nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề năm “Dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị”

Hội nghị đã có 4 ý kiến tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội quý I/2022, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2022.

Phát biểu chi đạo hội nghị đồng chí Lưu Đắc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường đã ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của Hội CCB phường trong quý 1 năm 2022.Với nhiệm vụ trong tâm công tác hội quý II năm 2022 đồng chí đã chỉ đạo: Hội CCB tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu, triển khai thực hiện phong trào thi đua đột kích lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2022) và kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh  chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB Quận Long Biên lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2027. Thực hiện có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký. Tiếp tục triển khai thực hiên Kế hoạch của Đảng ủy phường về thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, 6 quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm Dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô th”; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của phường năm 2022.

                                                     Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB