Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11/2022
Ngày đăng 11/11/2022 | 16:42  | Lượt xem: 66

Sáng ngày 11/11/2022, tại phòng họp 3 - Uỷ ban nhân dân (UBND) phường, Hội CCB phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội tháng 11/2022.

Dự hội nghị có các đồng chí UV BCH, Chi hội trưởng CCB 23 chi hội. Thay mặt thường vụ Hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên thường vụ hội CCB quận Long biên - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB phường thông qua báo cáo 10 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong tâm tháng 11 năm 2022.

Trong tháng 10, Hội đã chủ động bám sát chỉ đạo của Hội CCB Quận và Đảng ủy phường, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm, triển khai đến 23 chi hội  các nội dung nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề năm “Dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị”. Công trình chào mừng 20 năm thành lập quận (06/11/20003-06/11/2023) tại vườn hoa tổ 23 đã được quận hội công nhận, các chỉ tiêu được giao đều đạt và vượt. Xếp hạng thi đua được quận hội đánh giá xếp thứ 2 và đề nghị Thành họi tặng bằng khen hội và cá nhân đồng chí chủ tịch hội. Tại hội nghị  đã thông qua và nhất trí xếp hạng chi hội năm 2022 có 18 chi hội nhóm I, 5 chi hội nhóm II.

Hội nghị đã có 4 ý kiến nhất trí cao các nội dung triển khai, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội tháng 10 và năm 2022, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch hội đã ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của các chi hội trong tháng 10 năm 2022.Với nhiệm vụ trong tâm công tác hội tháng 11 năm 2022, đồng chí đã chỉ đạo các chi hội tập trung tham gia tích cực ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tôc, bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2022-2025. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm Dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”; Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của phường năm 2022.

                                                  Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB