Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường Bồ Đề tổ chức hội nghị bầu kiện toàn, bổ sung cán bộ Hội
Ngày đăng 11/01/2023 | 17:12  | Lượt xem: 99

Ngày 11/01/2023; Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, được sự chỉ đạo của BTV Hội LHPN quận Long Biên và Đảng ủy Phường Bồ Đề; BCH Hội LHPN phường Bồ Đề đã tổ chức hội nghị bầu kiện toàn, bổ sung Ủy viên BCH, Ủy viên BTV và Phó Chủ tịch Hội LHPN phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Hội LHPN phường khóa XXII. Đồng chí Trần Thị Kim Phường – Đảng ủy viên, chủ tịch Hội LHPN phường chủ trì hội nghị.

Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”, hội nghị đã thảo luận, lựa chọn và bầu bổ sung 03 đồng chí vào BCH Hội LHPN phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Hồ Lê Huyền được bầu bổ sung vào Ban thường vụ và được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó chủ tịch Hội LHPN phường Bồ Đề khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chúc mừng và động viên các đồng chí tân Ủy viên BCH và đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN phường, Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường Bồ Đề bày tỏ sự tin tưởng vào các đồng chí Ủy viên BCH và đồng chí PCT Hội LHPN phường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, đoàn kết cùng tập thể BTV, BCH tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường Bồ Đề khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần xây dựng quê hương Bồ Đề ngày càng văn minh, giàu đẹp vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ.