Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi)
Ngày đăng 17/02/2023 | 14:18  | Lượt xem: 168

Thực hiện Công văn số: 13/BTV, ngày 15/02/2023 của BTV Hội LHPN Quận Long Biên về việc Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi) , ngày 17/02/2023, Hội LHPN Phường Bồ Đề chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi).

Tham dự hội nghị có các ông bà Thường trực UBMTTQ, các bác, các chị ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN phường, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ và hội viên nòng cốt trên địa bàn.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Đảng ủy viên, chủ tịch Hội LHPN Phường nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp nhân dân trong đó có các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn phường, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ về việc sửa đổi Luật Đất đai; nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Tại hội nghị đã có gần 30 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận và tham gia đóng góp.

Cơ bản các ý kiến đều cho rằng, dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2023 và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Đặc biệt, tập trung cho ý kiến về: Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất…

Kết thúc hội nghị, đồng chí chủ tịch Hội LHPN phường đề nghị các chi hội phụ nữ trên địa bàn tiếp tục triển khai đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra.