Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội LHPN phường triển khai Chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm 2023
Ngày đăng 11/01/2023 | 17:11  | Lượt xem: 252

Thực hiện Qui chế làm việc của BCH Hội LHPN Phường, ngày 11/01/2023, Hội LHPN Phường Bồ Đề tổ chức hội nghị triển khai Chương trình, kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Tham dự hội nghị có các bác, các chị ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN phường, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ trên địa bàn.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Phường chủ trì hội nghị đã triển khai Chương trình công tác năm 2023; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023; Triển khai Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân năm 2023”.

Chương trình công tác năm 2023 của Hội LHPN phường nêu rõ 4 trọng tâm chỉ đạo, đó là:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Phường lần thứ XXII, Kế hoạch của Đảng ủy phường về thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên; phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” do Trung ương Hội phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về chi, tổ hội, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động Hội và tiếp cận, tập hợp thu hút phụ nữ vào hoạt dộng Hội. Kiên trì thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên.

- Chủ động và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tham gia phản biện dự thảo Luật, chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến phụ nữ. Phối hợp tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ.

- Triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu  thi đua năm 2023.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến trao đổi, thảo luận cơ bản thống nhất với nội dung Chương trình, kế hoạch đồng thời đưa ra 1 số giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 cũng như các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân” đạt kết quả cao nhất.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường tiếp thu, làm rõ những ý kiến trao đổi của các thành viên dự họp và đề nghị các chi hội Căn cứ chương trình công tác của BTV Hội LHPN Phường, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, tranh thủ sự tạo điều kiện của Ban lãnh đạo tổ dân phố; Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đã đề ra; Chủ động đăng ký các mô hình , phần việc thiết thực và các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2023 gắn với điều kiện thực tế của chi hội đảm bảo tiến độ, chất lượng,tránh hình thức và đạt hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của phường. Đồng thời phát hiện và nhân diện các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Kịp thời suy tôn các tấm gương điển hình tiên tiến đề nghị Hội LHPN Phường cũng như Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng đúng người, đúng việc. Nghiêm túc thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo.