Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Liên hiệp phụ nữ ( LHPN) Phường Bồ Đề tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 24/05/2022 | 06:33  | Lượt xem: 190

Sáng ngày 23/5/2022, Hội LHPN phường Bồ Đề tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các bác, các chị là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng tổ phụ nữ và hội viên nòng cốt của các chi hội phụ nữ trực thuộc Hội LHPN phường Bồ Đề.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên cho hội nghị có đồng chí Đào Thu Hải – Ủy viên BCH Hội LHPN Thành phố, Quận ủy viên, chủ tịch Hội LHPN Quận Long Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Thu Hải giới thiệu Tổng quan Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch thực hiện 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động Hội và kết nối thu hút phụ nữ giai đoạn 2022-2026 và Nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Đồng chí nhấn mạnh: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội, đồng thời chỉ đạo Hội LHPN phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, vận dụng sáng tạo Nghị quyết góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.