Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Kết quả hoạt động của mô hình “ Chi hội phụ nữ ứng xử văn minh với môi trường”
Ngày đăng 22/09/2022 | 15:55  | Lượt xem: 91

Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 phường Bồ Đề có tổng số hội viên 125 hội viên, được sáp nhập từ chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 và chi hội phụ nữ tổ dân phố số 27 năm 2020, khi thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố. Trong những năm qua, chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua do Hội LHPN phường giao.

Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác này, chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 đã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên trong chi hội tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần, cùng các chi hội đoàn thể trong tổ dân phố chỉnh trang, chăm sóc cây xanh, thu gom phế thải bảo vệ môi trường, vẽ tranh bích họa … tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 30/KH-BTV ngày 7/4/2022 của Hội LHPN quận Long Biên về Triển khai Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” giai đoạn 2022 – 2026 và Kế hoạch số 24/KH – BTV ngày 21/4/2022 của Hội LHPN phường Bồ Đề về triển khai cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” giai đoạn 2022 – 2026 trên địa bàn phường Bồ Đề, chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 đã bàn bạc, thống nhất và đăng ký với BTV Hội LHPN phường xây dựng và ra mắt mô hình “ Chi hội phụ nữ ứng xử văn minh với môi trường”.

Các thành viên tham gia mô hình “Chi hội ứng xử văn minh với môi trường” ký cam kết với chi hội

Ngay sau khi ra mắt mô hình “Chi hội ứng xử văn minh với môi trường”, các thành viên tham gia mô hình đã tổ chức hoạt động thu gom phế liệu bảo vệ môi trường thu hút được đông đảo hội viên trong chi hội và nhân dân trong tổ dân phố tích cực hưởng ứng, số tiền thu được từ hoạt động thu gom phế liệu được đưa vào quỹ hoạt động của chi hội, hỗ trợ phụ nữ trong chi hội có HCKK trong chi hội.

Hoạt động thu gom phế liệu bảo vệ môi trường của các thành viên tham gia mô hình

Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; Phát tờ rơi, hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình; Trồng và chăm sóc hoa, cây cảnh tại gia đình, nhà văn hóa tổ dân phố tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

Các thành viên tham gia mô hình tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn các hộ gia đình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình

Thông qua hoạt động của mô hình đã có sức lan tỏa, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về tầm quan trọng của môi trường với sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng; từ đó chuyển đổi hành vi, nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của phụ nữ và gia đình trong việc ứng xử văn minh với môi trường, bảo vệ môi trường, thu hút được đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hàng tuần tại tổ dân phố. Hạn chế được hiện tượng đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định trên địa bàn tổ dân phố.