Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Đề tổng kết hoạt động năm 2021
Ngày đăng 10/12/2021 | 13:42  | Lượt xem: 387

Sáng ngày 09/12/2021, tại hội trường TTVHTT phường, Hội liên hiệp Phụ nữ phường Bồ Đề long trọng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Phụ nữ và nhiệm vụ công tác hội năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, trưởng các đoàn thể phường, các đồng chí ủy viên BCH hội liên hiệp phụ nữ phường. chi hội trưởng các chi hội phụ nữ, ban chủ nhiệm các CLB trực thuộc hội LHPN phường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường đã thay mặt Ban chấp hành báo cáo kết quả phong trào Phụ nữ và nhiệm vụ công tác hội năm 2021. Theo đó, năm 2021, hội LHPN phường Bồ Đề đã bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN Quận, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, sự phối kết hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác Hội và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Phong trào thi đua“Phụ nữ Thủ đô  tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” và hai Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức; tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ. 23/23 chi hội tổ chức cho 3458/3458 hội viên đăng ký và thực hiện phong trào thi đua   “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập , lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”. Kết quả bình xét có 3396/3458 hội viên đạt chuẩn mực = 98,2%. Thực hiện đảm bảo 03 nhiệm vụ của Hội. Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Chủ tịch hội cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: có nội dung hoạt động của Hội chưa thu hút được đông đảo lực lượng phụ nữ tham gia, chưa khai thác hết khả năng đóng góp của lực lượng phụ nữ trẻ, phụ nữ trí thức, nữ doanh nghiệp cho phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Phường; chất lượng tham gia công tác xây dựng và kiểm tra giám sát các chính sách liên quan đến phụ nữ của Hội còn hạn chế; một bộ phận chị em phụ nữ còn chưa tích cực tham gia các phong trào của Hội và địa phương.

Đ/c Chủ tịch Hội phụ nữ phường trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Tại hội nghị đã có 03 ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu. Trong đó tập trung bổ sung, làm rõ các nội dung của báo cáo đồng thời đề ra giải pháp, biện pháp thực hiện thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghi, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận, biểu dương các kết quả mà Hội LHPN phường đạt được trong năm 2021 - một năm với nhiều khó khăn, thách thức, và khẳng định kết quả hoạt động Hội LHPN phường đạt được trong năm 2021 đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Phường. Đồng chí đề nghị, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026 và nghị quyết đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, trên cơ sở tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, Ban chấp hành hội LHPN phường và các chi hội chủ động, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác Hội. Lựa chọn, đề xuất xây dựng các mô hình mới của Phụ nữ; phối hợp thực hiện chủ đề năm 2022, duy trì phường văn minh đô thị và công tác phòng chống dịch Covid 19.

Đ/c Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị tổng kết

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 23 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Phụ nữ và công tác hội năm 2021.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị: