Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội nghị phản biện, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021
Ngày đăng 24/12/2021 | 06:06  | Lượt xem: 313

Sáng 23/12/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồ Đề tổ chức hội nghị phản biện, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy - Chủ tịch UB MTTQ phường chủ trì hội nghị.

Đ/c Chủ tịch UBMTTQ phường chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí thường trực UBMTTQ, trưởng các đoàn thể phường và các ông, bà trưởng ban công tác mặt trận 23 tổ dân phố.

Sau khi nghe đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch UBND phường trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND phường. Đã có 07 ý kiến phản biện, đóng góp tại hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục của dự thảo báo cáo và đồng tình với kết quả thực hiện các chỉ tiêu quận giao cho UBND phường đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội  năm 2021. Các đại biểu đề nghị về tổng thể báo cáo nên ngắn gọn và có số liệu cụ thể; cần đánh giá sâu thuận lợi, khó khăn, ảnh hưởng do dịch Covid19; cần làm rõ sự vào cuộc của các tổ dân phố liên quan trong việc duy trì và xây dựng các tuyến phố VMĐT. Đánh giá về công tác phòng chống dịch Covid 19 chưa làm nổi bật được sự vào cuộc của hệ thống chính trị phường nhất là nội dung ủng hộ quỹ phòng chống dịch, quỹ Vắc xin Covid-19. Việc chuyển sang thực hiện Chính quyền đô thị cần nêu những nội dung thực hiện cụ thể hơn, cần đánh giá rõ việc tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Phần nêu tồn tại hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan và biện pháp khắc phục cần làm rõ hơn. Có các giải pháp và chế tài xử phạt để xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực TTĐT, TTXD, VSMT... không để tái phạm.

Đ/c Phó CT UBND trình bày báo cáo tại hội nghị

Một số ý kiến đóng góp tại hội nghị

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị đã được đồng chí Trần Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch UBND phường tiếp thu để chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm tốt công tác tham mưu giúp UBND phường hoàn thiện các nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

 

 

 

                                                      Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB