Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội nghị tổng kết công tác MTTQ – TTND - GSĐTCĐ năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Ngày đăng 25/12/2021 | 09:19  | Lượt xem: 348

Ngày 24/12/2021, tại hội trường TTVHTT phường, UBMTTQ phường Bồ Đề tổ chức hội nghị Tổng kết công tác MTTQ –TTND - GSĐTCĐ năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng -  Quận Ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường, các ông, bà trưởng các đoàn thể phường, trưởng ban công tác mặt trận 23 tổ dân phố .

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Uỷ viên thường vụ - Chủ tịch UB MTTQ phường chủ trì hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đ/c Chủ tịch UBMTTQ phường trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

Năm 2021, UBMTTQ phường Bồ Đề không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt trận chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu, chia rẽ phá hoại của kẻ địch. Tập trung làm tốt công tác Tôn giáo, tín ngưỡng. Không ngừng chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Tích cực vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối chính của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do UBMTTQ các cấp phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Thực hiện chủ đề của quận năm 2021 “Năm dận vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt băng”. Tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh- sạch- đẹp - văn minh”. Vận động các loại quỹ đạt và vượt chỉ tiêu giao. Phối kết hợp có hiệu quả các hoạt động nhân đạo từ thiện. Tham gia giám sát phản biện xã hội theo kế hoạch. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban công tác Mặt trân với tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn bó tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 và ủng hộ quỹ covid-19: 348,730,000đ, quỹ Vắc xin covid -19: 605.000.000đ..

Tại kỳ họp đã có 5 ý kiến phát biểu bổ xung, làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2021, đưa ra 1 số giải pháp khắc phục các tồn tại, đồng thời nêu những vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ để năm 2022  công tác MTTQ, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng đạt được nhiều kết quả cao hơn và là nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của toàn phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó chủ tịch UBMTTQ quận, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của UBMTTQ phường. Các đồng chí đề nghị, năm 2022 UBMTTQ phường cần phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế tồn tại, có nhiều mô hình và cách làm mới thực hiện tốt chủ đề của Thành phố, chủ đề của quận “Năm dân vận khéo, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị”; Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao góp phần vào sự ổn định, phát triển của Quận và phường.

Đ/c Phó CTUBMTTQ quận và Đ/c Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận thành tích đạt được trong năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng của phường đã khen thưởng 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác mặt trận năm 2021.

Một số hình ảnh khen thưởng tại hội nghị:

  Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB