Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề triển khai kế hoạch công tác và phát động thi đua năm 2022
Ngày đăng 19/01/2022 | 13:50  | Lượt xem: 148

Sáng 18/01/2022 tại phòng họp 3 UBND phường, Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác và phát động thi đua năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Uỷ viên thường vụ hội CCB quận – Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành hội CCB phường, chi hội trưởng 23 chi hội.

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp. Đây là năm thứ 5 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tiến hành Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong năm cũng có những ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng; 47 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng; 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 68 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10; 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 33 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Xác định rõ các nội dung, Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề đã xây dựng  kế hoạch bám sát sự chỉ đạo của Quận hội và Đảng ủy, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như những chỉ tiêu đề ra ngay từ những ngày đầu năm 2022.

Đáng chú ý, nội dung trọng tâm công tác hội năm 2022 được chỉ ra, nổi bật như công tác bảo vệ Đảng và chính quyền, kiên quyết chống lại mọi âm mưu phá hoại, chống phá của các thế lực thù địch gắn với tuyên truyền, định hướng dư luận, nắm bắt tư tưởng hội viên cựu chiến binh trong tình hình hiện tại để tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" - Cựu chiến binh gương mẫu. Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2017 - 2022, tổ chức thành công Đại hội CCB cấp cơ sở và cấp quận nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng thời tích cực, chủ động tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Bên cạnh đó, toàn Hội tiếp tục thực hiện tốt các Đề án 01, 02 của Quận Hội nhằm cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Chương trình số 01 của Quận ủy cũng như thực hiện chủ đề năm 2022 của Quận "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đã phát động thi đua năm 2022 với 02 đợt chính và một số đợt thi đua đột kích trên các lĩnh vực nhằm khuyến khích toàn thể cán bộ, hội viên toàn hội hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

                                                              Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội CCB