hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội nghị tuyên truyền thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy cho các hộ dân đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề
Ngày đăng 11/08/2016 | 15:19  | Lượt xem: 1659

Tối ngày 9/8/2016, tại Nhà văn hóa tổ 7+28, Phòng VH&TT Quận phối hợp với UBND phường Bồ Đề đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy Long Biên về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” giai đoạn 2015 – 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Duy – Trưởng phòng VH&TT Quận, đồng chí Lê Thị Hương – Phó trưởng phòng VH&TT quận, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCTUBND phường Bồ Đề; thành viên Ban chủ nhiệm chương trình 03 quận, đại diện các ban ngành đoàn thể Quận; thành viên Ban chủ nhiệm chương trình 03 phường, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn phường; Bí thư chi bộ, tổ trưởng, TBCTMT và các chi hội, đoàn thể, trưởng liên gia các tổ 3, 5, 6, 7, 28, 29 và 110 hộ gia đình, hộ kinh doanh, các cơ quan, đơn vị nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề. Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Trọng Duy – Trưởng phòng VH&TT Quận chủ trì và làm báo cáo viên.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày mục tiêu Chương trình 03 của Quận; các nội dung chính về xây dựng nếp sống văn minh đô thị; các tiêu chí, tiêu chuẩn về Phường văn minh đô thị, tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị; nhiệm vụ của cấp Phường, Quận, các tổ dân phố và các đơn vị, các hộ dân trong thực hiện Chương trình.

Các đại biểu đã thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao các nội dung tuyên truyền tại Hội nghị. Một số đại biểu cũng thể hiện ý kiến đóng góp của mình thông qua phiếu xin ý kiến do Ban tổ chức ban hành.

Sau gần hai giờ đồng hồ tổ chức, Hội nghị tuyên truyền thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy cho các hộ dân đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề đã hoàn thành chương trình nội dung đề ra. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của UBND quận, nhằm đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình 03 của Quận ủy trên địa bàn phường Bồ Đề nói riêng và toàn quận nói chung năm 2016.