hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội LHPN Phường Bồ Đề chỉ đạo điểm tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại chi hội phụ nữ tổ dân phố số 18
Ngày đăng 11/01/2021 | 09:17  | Lượt xem: 879

Thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Kế hoạch số 35/KH - BTV ngày 9/11/2020 của Ban thường vụ Hội LHPN Quận Long Biên về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 26/KH – BTV ngày 28/11/2020 của BTV Hội LHPN phường; Sáng ngày 10/01/2021, Hội LHPN Phường Bồ Đề đã chỉ đạo điểm tổ chức hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại chi hội phụ nữ tổ dân phố số 18, phường Bồ Đề.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội LHPN Phường Bồ Đề; đồng chí Đoàn Văn Thành – Bí thư chi bộ tổ dân phố số 18, các đồng chí chuyên viên Hội LHPN Quận Long Biên, ủy viên BCH Hội LHPN phường; Chi hội trưởng các chi hội phụ nữ trên địa bàn Phường, đại diện ban lãnh đạo, các chi hội đoàn thể tổ dân phố số 18 và 105  hội viên được triệu tập dự hội nghị chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế cần được rút kinh nghiệm .Trong Hội nghị Chi hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ qua; Đóng góp những ý kiến tâm huyết vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ Phường Bồ Đề lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời đề xuất, bổ sung thêm giải pháp để lãnh đạo và tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình hoạt động hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Chủ tịch Hội LHPN Phường Bồ Đề, đồng chí Đoàn Văn Thành – Bí thư chi bộ tổ dân phố số 18 đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, hội viên chi hội  18 đã đạt được trong nhiệm qua, đồng thời các đồng chí  cũng đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên trong chi hội cố gắng khắc phục 4 tồn tại mà báo cáo của chi hội đã nêu để phong trào hoạt động công tác hội của chi hội trong nhiệm kỳ tới đạt được kết quả cao hơn nữa.

Hội nghị đã sáng suốt lựa chọn bầu ra chi hội trưởng, chi hội phó nhiệm kỳ 2021-2026 có đủ phẩm chất, năng lực, điều kiện, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo phong trào phụ nữ và hoạt động của Chi hội trong giai đoạn cách mạng mới. Hội nghị cũng đã lựa chọn bầu 04 đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của chị em phụ nữ, có đủ khả năng và trí tuệ tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026 và 01 đồng chí tham gia ứng cử BCH Hội LHPN phường khóa XXII.

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới; Với trách nhiệm cao của các đại biểu dự Hội nghị cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ  Hội LHPN Phường và chi uỷ chi bộ, Hội nghị chi hội phụ nữ tổ dân phố số 18 phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là biểu hiện cao đẹp của tinh thần đoàn kết, dân chủ, là cơ sở để các chi hội trên địa bàn phường rút kinh nghiệm tổ chức tốt hội nghị chi hội tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ phường Bồ Đề lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một số hình ảnh tại hội nghị: