hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố 13: Thành công trong giải phóng mặt bằng từ kiên trì vận động
Ngày đăng 15/08/2016 | 16:15  | Lượt xem: 2466

Phường Bồ Đề đang chuyển mình trên con đường xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do vậy công tác tuyên truyền, vận động trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư có vai trò hết sức quan trọng. Đây cũng chính là một trong những vấn đề được chi bộ TDP 13 quan tâm sâu sắc.

Tổ dân phố 13 có 198 hộ dân. Khoảng 1/6 hộ có đất nông nghiệp do đó việc giải phóng mặt bằng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con. Mỗi khi có dự án giải phóng mặt bằng thì vấn đề tuyên truyền, vận động luôn được chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được đưa ra trong cuộc họp định kỳ hàng tháng để các đảng viên trong chi bộ nắm được và đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác. Tuy nhiên cái khó ở đây là làm thế nào giải thích cho dân hiểu, vận động thế nào để dân chấp hành. Để làm tốt công tác vận động, chi bộ đã lãnh đạo các chi hội, đoàn thể của tổ dân phố cùng vào cuộc. Đây là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm đồng thời phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Các đồng chí trong chi bộ có đất trong giải phóng mặt bằng đã nghiêm túc chấp hành làm gương cho quần chúng noi theo. Cụ thể như đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - đảng viên trong chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Chung - trưởng ban công tác mặt trận luôn tuân thủ chủ trương và quyết định triển khai của quận, phường.  Không chỉ gương mẫu chấp hành mà họ còn vận động bà con và người thân trong gia đình noi theo. Trong quá trình tuyên truyền, chi bộ đã thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo các chi hội thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở , giải thích rõ về quyền và nghĩa vụ của người dân tại các dự án giải phóng mặt bằng. Các thành viên của tổ dân vận và cán bộ của tổ dân phố đã đến từng nhà vận động và lắng nghe ý kiến của bà con. Các thắc mắc của quần chúng được cán bộ ghi nhận và giải thích cụ thể. Có một số hộ gia đình, cán bộ tổ dân vận phải kiên trì đến vận động, giải thích nhiều lần, dần dần bà con cũng hiểu và chấp hành.

Nhờ sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, sự vào cuộc nhiệt tình của các chi hội trong tổ dân phố, việc gương mẫu chấp hành của cán bộ đảng viên và ủng hộ của nhân dân, trong thời gian qua công tác giải phóng mặt bằng của tổ dân phố 13 đã đạt được kết quả tốt. Cụ thể: 100% sổ hộ gia đình có đất trong dự án đường 40 mét nối từ Nguyễn Văn Cừ đến Đê tả ngạn sông Hồng, dự án chợ Lâm Du đều chấp hành nghiêm chỉnh việc giải phóng mặt bằng, không xảy ra tình trạng chống đối hay khiếu kiện. Với kết quả như vậy, trong lễ tổng kết cuối năm 2015, tổ dân phố 13 đã được UBND Quận Long Biên khen thưởng về công tác giải phóng mặt bằng ở các dự án. Đây là sự ghi nhận của cấp trên đối với sự lãnh đạo của chi bộ trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và  nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua triển khai thành công công tác bồi thường GPMB, chi bộ đã rút ra những bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, phải nắm chắc chủ trương, chính sách cùa Đảng về vấn đề giải phóng mặt bằng, trên cơ sở đó đề ra các phương thức vận động tuyên truyền hiệu quả; Thứ hai, cần phát huy tốt vai trò tiên phong của cán bộ đảng viên để làm gương cho quần chúng noi theo; Thứ ba, đồng bộ công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch, tránh trường hợp đã thu hồi đất nhưng tiến độ dự án chậm gây dư luận không tốt, bức xúc trong nhân dân; Thứ tư, xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm công khai, dân chủ, thông báo kế hoạch trước khi tổ chức thu hồi để nhân dân có đủ thời gian chuyển đổi ngành nghề. Khi có khiếu nại, kiến nghị vấn đề liên quan phải tập trung giải quyết kịp thời, thấu lý đạt tình; Thứ năm, nâng cao nhận thức cộng đồng chăm lo việc làm và đời sống cho nông dân bị thu hồi đất; Thứ sáu, xây dựng kế hoạch thu hồi đất phải đi đôi với lập kế hoạch chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho người dân có đất thu hồi một cách hợp lý, bảo đảm đời sống các hộ cao hơn hoặc ngang bằng so với trước.

Tuy nhiên, cùng với việc quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, pháp luật; cần có cơ chế phối hợp để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện tốt chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc chung là: tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch.

Thật sự, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng không đơn giản, nhưng TDP 13, phường Bồ Đề, quận Long Biên luôn cố gắng hết sức để làm tròn nhiệm vụ với Đảng và Nhà nước và góp phần không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

 

Chi bộ Tổ dân phố 13