hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Đóng góp vào Chương trình hành động năm 2022, phát huy sức mạnh Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
Ngày đăng 08/03/2022 | 17:25  | Lượt xem: 399

Đã thành thông lệ, vào dịp đầu năm, trên địa bàn quận Long Biên, phường Bồ Đề lại tưng bừng diễn ra hội nghị đại biểu Nhân dân. Năm 2022, trước diễn biến dịch Covid 19 còn nhiều phức tạp, phường Bồ Đề đã lựa chọn phương án tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân tại các tổ bằng hình thức xin ý kiến Nhân dân.

Theo đó, các tổ dân phố sẽ phát phiếu xin ý kiến Nhân dân đóng góp vào Chương trình hành động năm 2022 mà không tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân như mọi năm. Mỗi tổ dân phố xin ý kiến ít nhất 70% số hộ gia đình thuộc địa bàn phụ trách. Các nội dung được xin ý kiến gồm: bàn giải pháp thực hiện Chương trình số 02-CTr/Qu ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025”; chủ đề năm của quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” gắn với xây dựng TDP Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh và phường văn minh đô thị; phát huy hiệu quả hương ước, quy ước; xây dựng nếp sống văn minh, phong cách giao tiếp lịch sự, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, kết hợp thực hiện tốt hai Quy tắc ứng xử nơi công cộng; các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19; các giải pháp thực hiện 6 quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực: quản lý trật tự xây dựng, bồi thưởng, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu thuế đối với hộ kinh doanh, quản lý trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Chủ đề, nội dung xin ý kiến rộng là vậy, nhưng để việc xin ý kiến đảm bảo chất lượng, không hình thức, Đảng ủy – UBND phường đã yêu cầu cấp ủy chi bộ, ban vận động, ban lãnh đạo các tổ dân phố căn cứ vào tình hình đặc điểm của tổ, tập trung xây dựng Chương trình hành động năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, rõ mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện. Vì thế, 23 tổ dân phố sẽ có 23 Chương trình hành động khác nhau, ngắn gọn, cụ thể để xin ý kiến Nhân dân.

Các bước tiến hành xin ý kiến cũng được xây dựng thành quy trình thống nhất trong toàn phường. Cụ thể: Ban vận động tổ dân phố xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2021, chương trình hành động năm 2022 gửi về thư ký Ban chỉ đạo phường trước ngày 04/3; thư ký Ban chỉ đạo thống nhất với tổ dân phố, tham mưu nội dung xin ý kiến xong trước ngày 06/3; Văn phòng ủy ban phường pho to, bàn giao phiếu cho các tổ dân phố xong trước ngày 10/3; Ban vận động các tổ tiến hành phát phiếu xin ý kiến Nhân dân và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nộp về phường xong trước ngày 22/3/2022. Trong quá trình xin ý kiến Nhân dân, việc phòng, chống dịch Covid 19 cũng được phường yêu cầu các tổ dân phố nghiêm túc thực hiện, đảm bảo an toàn cho các lực lượng và Nhân dân.

Hội nghị đại biểu Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm, huy động tiềm năng, trí tuệ của Nhân dân tham gia bàn bạc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Với ý nghĩa như vậy, Đảng ủy – UBND phường đề nghị Nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia đóng góp vào Chương trình hành động năm 2022, phát huy sức mạnh Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chung sức xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng phường Bồ Đề, quận Long Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp.