hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Đồng chí Bí thư đảng ủy dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố số 24 - Phường Bồ Đề
Ngày đăng 05/04/2022 | 16:25  | Lượt xem: 282

Nhằm nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn phường, ngày 04/4/2022 đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư đảng ủy phường Bồ Đề đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ tổ dân phố số 24 – Phường Bồ Đề.

Cùng dự có đồng chí Trần Thị Kim Phượng – Đảng ủy viên, chủ tịch Hội LHPN phường.

Buổi sinh hoạt chi bộ diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc và hiệu quả. Sau khi phổ biến quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy phường Bồ Đề, báo cáo kết quả công tác của chi bộ trong tháng 3/2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2022, đồng chí Bí thư chi bộ Nguyễn Thanh Nhượng đã nêu định hướng thảo luận. 

Các ý kiến của đảng viên tham dự buổi sinh hoạt và ý kiến của đồng chí Bí thư chi bộ bày tỏ việc đồng chí Bí thư dảng ủy phường trực tiếp về dự sinh hoạt với chi bộ tổ dân phố là sự quan tâm sâu sát đối với cơ sở, là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ, sẽ lan tỏa, động viên tinh thần nỗ lực vươn lên hơn nữa của chi bộ, của tổ dân phố trong năm 2022, cũng như trong những năm tiếp theo.

Trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ, đồng chí Bí thư đảng ủy Nguyễn Thị Thanh Hằng phát biểu ý kiến bày tỏ vui mừng được về dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố số 24. Đồng chí biểu dương tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn trong chuẩn bị và thực hiện buổi sinh hoạt chi bộ, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của các đảng viên trong chi bộ, sự vào cuộc của Ban lãnh đạo tổ dân phố, các chi hội đoàn thể và cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ dân phố đã góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhất là trong đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tham gia góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đồng chí Bí thư đảng ủy thông tin tới chi bộ, các đồng chí đảng viên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong 3 tháng đầu năm 2022; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy phường Bồ Đề, chi bộ tổ dân phố số 24 cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2022 của Quận Long Biên, các phong trào thi đua, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số: 111-HD/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy phường về Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XIII với chủ đề " Tự soi, tự sửa" và Hướng dẫn số: 112-HD/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy phường về Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án 11-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 04-HD/TU triển khai “Thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và khu đô thị mới có đông đảng viên”.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Chi bộ, đồng chí Bí thư đảng ủy ghi nhận, tiếp thu để cùng BTV Đảng ủy, lãnh đạo UBND phường xem xét chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền, đề nghị UBND phường tổng hợp báo cáo UBND Quận và Thành phố xem xét giải quyết theo quy định.