hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày đăng 06/07/2022 | 10:04  | Lượt xem: 427

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”;

Thời gian qua, Đảng ủy phường Bồ Đề luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho đảng viên. Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng ở các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã ban hành Hướng dẫn về quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường phân công các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, BCH Đảng bộ phường tham dự và hướng dẫn trực tiếp đối với chi bộ mình phụ trách. Đồng thời Đảng ủy phường thường xuyên chú trọng công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, hướng dẫn của Trung ương về chi bộ và sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường

dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ 15

Xác định rõ chi bộ là tế bào của Đảng và Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh. Một trong những biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là nâng cao chất lượng sinh hoạt, cần khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ mang tính hình thức. Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng –  Quận ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết: “ Việc sinh hoạt chi bộ cần gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Việc quán triệt tuyên truyền được thực hiện đồng bộ với việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng ở cơ sở, nhất là việc cụ thể hóa để triển khai thực hiện các kết luận của Trung ương khóa XIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Nâng cao tính chủ động, năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng; thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng ủy với Chi bộ, của cấp ủy cấp trên với cấp dưới về nề nếp sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt