hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố 10+19 phường Bồ Đề
Ngày đăng 16/11/2015 | 09:46  | Lượt xem: 1195

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015); Vào hồi 19h30 ngày 15/11/2015; Tổ dân phố 10+19 đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Về dự chung vui với nhân dân có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB phường Bồ Đề; Các đồng chí trong Ban chi ủy, lãnh đạo tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận 2 tổ dân phố cùng 176 đại biểu đại diện cho các hộ dân tổ dân phố 10+19.

 Sau phần văn nghệ với các bài hát ca ngợi quê hương, Đảng, Bác Hồ do đội văn nghệ 2 tổ biểu diễn. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và  báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2015. Tổ dân phố 10 có 119/ 126 hộ đạt Gia đình văn hóa 2015 trong đó 105 hộ đạt Gia đình văn hóa 3 năm liền: Tổ dân phố số 19 có 157/ 169 hộ đạt Gia đình văn hóa 2015 trong đó 148 hộ đạt 3 năm liền. Bà con 2 tổ dân phố luôn chấp hành các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phát động; Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định, thực hiện tốt 5 quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành các nội dung trật tự và văn minh đô thị.

Phát huy truyền thống của địa phương, với vai trò nhiệm vụ của mình, Ban vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" của 2 tổ dân phố đã tiến hành vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, củng cố lại các tổ chức, hỗ trợ vay vốn của các tổ chức đoàn thể, phụ nữ tiết kiệm,thực hiện vệ sinh môi trường, chi hội CCB tham gia vận động nhân dân chấp hành trật tự văn minh đô thị, Các dự án vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, hiện nay 2 tổ dân phố không còn hộ nghèo.

Tại ngày Hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã trao thưởng cho 4 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. Ngày hội kết thúc bằng bài hát "Vinh quang mặt trận Tổ quốc ta" với giai điệu " Đoàn kết -  Đại đoàn kết; Thành công - Đại thành công".

Các đại biểu và nhân dân tham dự ngày hội

Nguyễn Văn Hùng CCB