hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Tổ dân phố 11 tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016
Ngày đăng 03/03/2016 | 11:19  | Lượt xem: 1395

Vào hồi 19h30 ngày 28/02/2016; Tổ dân phố 11 đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn về xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị năm 2016.

          Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND phường Bồ Đề; Các đồng chí trong Ban chi ủy, lãnh đạo tổ dân phố, Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cùng các đại biểu đại diện cho các hộ dân tổ dân phố 11.

           Sau phần văn nghệ, chào cờ, giới thiệu đại biểu, chủ tọa hội nghị. Đ/c Đào Trọng Hiếu -Trưởng ban công tác mặt trận trình bày báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2015. Chương trình hành động năm 2016

          Tổ dân phố số 11 có 238 hộ đạt Gia đình văn hóa 2015 trong đó 161 hộ đạt 3 năm liền. Nhân dân tổ dân phố trong năm 2015 không có hộ vi phạm về chủ trương, chính sách của nhà nước, thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phát động luôn là tổ dẫn đầu; Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định, thực hiện tốt 5 quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành các nội dung trật tự và văn minh đô thị.

           Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm; Thành lập 3 đội văn nghệ, bóng bàn, cầu lông thu hút đông đảo nhân dân tham gia, vận động tang văn minh đạt 75%; hiến máu nhân đạo đạt 141%, các hộ gia đình chính sách thường xuyên được quan tâm, ý thức của nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng cao, tỷ lệ cấp giấy phép xây dựng đạt 100%; các chi hội đoàn thể hoạt động hiệu quả luôn được các cấp khen thưởng, đánh giá cao; Tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa 3 năm liên tục; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

            Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Tổ dân phố 11 đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.Thực hiện tốt văn minh trật tự đô thị, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng nhà nước, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do phường tổ chức, phấn đấu số hộ đạt gia đình văn hoá 96%. Hội nghị có 4 ý kiến đóng góp cho bản báo cáo nêu rõ những khó khăn thuận lợi trong quá trình thực hiện, một số tồn tai trong quá trình thực hiện nghị quyết năm 2015, các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm năm 2016

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Đình Tý – Bí thư chi bộ ghi nhận biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm 2015, chỉ ra những tồn tại như chấp hành trật tự đô thị chưa triệt để, vệ sinh môi trường tại một số hộ gia đình chưa theo đúng quy định của địa phương; đồng chí đề nghị trong năm 2016 ban lãnh đạo tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt những chỉ tiêu mà hội nghị đã đề ra; 100% các cử tri trên địa bàn tổ tích cực tham gia Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

            Hội nghị đã bầu 8 đại biểu đại diện nhân dân tổ dân phố 11 tham dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường Bồ Đề năm 2016; Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nghị quyết đại biểu nhân dân năm 2016; các chi hội đoàn thể, liên gia đã ký cam kết thi đua năm 2016./.

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Đ/c Nguyễn Đình Tý - Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo

Nguyễn Quang Tiến