hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

100% tổ dân phố phường Bồ Đề tổ chức Hội nghị đại biểu nhân năm 2016
Ngày đăng 12/03/2016 | 06:40  | Lượt xem: 1371

Thực hiện kế hoạch số 51/KHLT/UBND – UBMTTQ ngày 01/2/2016 của UBND – UBMTTQ phường Bồ Đề, từ ngày 21/2 đến ngày 7/3/2016, 30 tổ dân phố trên địa bàn phường Bồ Đề đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016.

Tham dự Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" phường, trưởng bộ phận chuyên môn phường; ban lãnh đạo các tổ dân phố và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường tham dự.

Theo tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016 tại 30 tổ dân phố, đã có trên 4200 đại biểu dự họp, đạt tỷ lệ 70,19%; 100% hội nghị được tổ chức đảm bảo nội dung chương trình, đã đánh giá Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2015 và xây chương trình hành động năm 2016. Có 159 ý kiến phát biểu tại Hội nghị đại biểu nhân dân tổ năm 2016, trong đó có 43 ý kiến phát biểu về lĩnh vực Cải cách hành chính, 116 ý kiến phát biểu về lĩnh vực Trật tự đô thị. Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2016 cũng đã thông qua Nghị quyết với các nội dung trọng tâm: nâng cao chất lượng hoạt động của Ban vận động tổ, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa – Tổ dân phố văn hóa. Tại hội nghị, các tổ dân phố đã tiến hành hiệp thương danh sách đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2016.

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố năm 2016 phường Bồ Đề diễn ra trong thời điểm khối lượng công việc lớn, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai các hoạt động Mừng Đảng – mừng Xuân Bính Thân 2016; triển khai công tác Bầu cử Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mặc dù vậy, Hội nghị đã được tổ chức đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch, là tiền đề tiến tới tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân phường Bồ Đề năm 2016.

Một số hình ảnh Hội nghị đại biểu nhân dân tại các tổ năm 2016:

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 11 năm 2016

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 20 năm 2016

Lê Thị Kim Dung