hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Bồ Đề nhiệm kỳ 2020 - 2022
Ngày đăng 22/02/2020 | 08:40  | Lượt xem: 2044

Thực hiện kế hoạch số 160-KH/ĐU ngày 08/8/2019 của Đảng ủy phường Bồ Đề về “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bồ Đề lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)”. Đại hội chi bộ được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Sáng ngày 21/02/2020, tại Phòng Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Bồ Đề, chi bộ Trường Tiểu học Bồ Đề  đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự chỉ đạo có đồng chí Lưu Ngọc Tiến -  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường Bồ Đề, đồng chí Vũ Thị Nguyệt – Đảng ủy viên phụ trách chi bộ và 17 đồng chí Đảng viên chi bộ Trường Tiểu học Bồ Đề cùng các đồng chí đoàn viên ưu tú cũng có mặt tham dự đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020; phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện: Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của nhà trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

 

Đồng chí Lê Thị Chung - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị Đại hội

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ trường tiểu học Bồ Đề đã lãnh đạo các hoạt động của nhà trường và các đoàn thể đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo của chi ủy chi bộ cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ ra những khiếm khuyết để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Đại hội cũng tham khảo, nghiên cứu Báo cáo chính trị của Đảng bộ phường trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, với những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 qua từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện.

Sau khi nghe các báo cáo, Đại hội đã có 03 ý kiến của các đồng chí đảng viên tham dự Đại hội làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ phường Bồ Đề hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lưu Ngọc Tiến - Phó Bí thư thưởng trực Đảng ủy Phường Bồ Đề  đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ trường tiểu học Bồ Đề đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí yêu cầu sau đại hội, chi ủy, chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đ/c Lưu Ngọc Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường Bồ Đề

  phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Lê Thị Chung  tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường tiểu học Bồ Đề  nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

 

Bầu cử Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Kết quả Bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí: 

           - Đồng chí Lê Thị Chung - chức vụ Bí thư chi bộ

           - Đồng chí Hoàng Thị Hà Thu  - chức vụ Phó Bí thư chi bộ

           - Đồng chí Lê Thị Hồng Hạnh - chức vụ Chi ủy viên Chi bộ. 

Đại hội bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường gồm đồng chí Lê Thị Chung  và đồng chí Lê Thị Hồng Hạnh .

Đại hội chi bộ trường tiểu học Bồ Đề đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết chi bộ được thông qua là căn cứ, cơ sở để chi bộ lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của trường trong thời gian tới.

Đ/c Lưu Ngọc Tiến - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường Bồ Đề

  tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022

Trường TH Bồ Đề