hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố số 1 phường Bồ Đề
Ngày đăng 03/03/2020 | 09:07  | Lượt xem: 453

Tối ngày 01/03/2020, tổ dân phố 01 phường Bồ Đề đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa.

Dự hội nghị đại biểu nhân dân tổ 01 có đồng chí Phạm Thị Hải Vân – Đảng ủy ủy viên, Chủ tịch HĐND,đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bồ Đề , các đồng chí trong TTUBND – UBMTTQ phường, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban lãnh đạo tổ dân phố cùng đông đảo nhân dân tổ dân phố số 01

Tại hội nghị, đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố 01 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 và chương trình hành động năm 2020. Năm 2019, tổ 01 đã thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân với chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh và hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố 01 đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả của tổ trong thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019. Đồng chí Bí thư chi bộ yêu cầu Ban vận động tổ, ban lãnh đạo tổ, các chi hội đoàn thể, liên gia quyết tâm thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình hành động năm 2020. Đồng chí kêu gọi nhân dân trong tổ 01 đoàn kết, đồng lòng tham gia các hoạt động, phong trào do tổ dân phố phát động nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Với sự nhất trí tuyệt đối, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở tổ 01 nói riêng, phường Bồ Đề nói chung.