hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Kết quả hoạt động tổ dân phố phường Bồ Đề nhiệm kỳ 2017 - 2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 12:32  | Lượt xem: 546

Nhận thức tổ dân phố là đơn vị thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi, phát huy các hình thức hoạt động tự quản của nhân dân. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo hoạt động tổ dân phố thông qua việc ban hành Nghị quyết, giao ban hàng tháng với Bí thư, Tổ trưởng; nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo những vấn đề phát sinh, đột xuất. Căn cứ vào tình hình thực tế và sự chỉ đạo của quận Long Biên, UBND phường cũng ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền quy định.

Nhiệm kỳ 2017-2020, phường Bồ Đề có 30 tổ dân phố, thường xuyên được kiện toàn về mặt tổ chức. Ban lãnh đạo mỗi tổ gồm: đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, 6 chi hội đoàn thể và 1 cộng tác viên dân số. Năm 2019, triển khai thực hiện Đề án số 15- ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Quận ủy Long Biên về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”; phường Bồ Đề đã thực hiện sáp nhập, chỉ còn 23 tổ dân phố (giảm 7 tổ so với trước khi sáp nhập). Tổng số người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố sau sáp nhập là 50 người (giảm 40 người so với trước khi bố trí sắp xếp kiêm nhiệm).

Những kết quả đạt được của các tổ dân phố trên các mặt công tác nhiệm kỳ 2017-2020:

* Phát triển kinh tế - xã hội: Trong nhiệm kỳ 2017-2020, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được các tổ dân phố tích cực phối hợp thực hiện hiện; góp phần hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm 2018: thu ngân sách nhà nước 44.25 tỷ đồng, đạt 95.03% so; năm 2019, thu ngân sách nhà nước 49.58 tỷ đồng, đạt 101.69%. Một số tổ dân phố tiêu biểu về thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt tỉ lệ cao như: 18, 10, 6, 14, 15.

* Trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng: năm 2018, 2019 được xác định trọng tâm là thực hiện “Trật tự văn minh đô thị”. Dưới sự chỉ đạo của quận và UBND phường, các tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định xây dựng nhà ở, không xây dựng lấn chiếm lòng đường, bục bệ, mái che, mái vẩy, lắp đặt biển quảng cáo đúng quy định, duy trì các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị. Đồng thời, vận động nhân dân tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần, ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân các dịp Lễ tết; tổ chức thực hiện các đoạn đường tự quản; tích cực tham gia phong trào “Tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh”. Một số tổ dân phố làm tốt công tác TTĐT gồm các tổ: 3, 18, 6, 20, 23, 15. Không chỉ phối hợp thực hiện tốt công tác TTĐT, trong công tác trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng các tổ dân phố cũng rất tích cực. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả, tổ dân phố đã góp phần duy trì tỷ lệ cấp phép xây dựng của phường đạt 100%; vận động nhân dân chấp hành các quy định giải phóng mặt bằng, phối hợp thực hiện các dự án trên địa bàn như: dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E3/CCKO1 (đường 25m) và dự án Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL).

* Công tác văn hóa xã hội: các tổ dân phố đã thể hiện rất tốt vai trò của mình trong nhiều hoạt động cụ thể như: vận động nhân dân thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng Tổ dân phố học tập; quan tâm thực hiện chính sách chăm lo các gia đình chính sách, người có công, Người cao tuổi, trẻ em...; phối hợp các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện cho nhân dân, hội viên vay vốn phát triển sản xuất tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giảm hộ nghèo trên địa bàn phường; vận động nhân dân tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện, đóng góp, ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 295.000.000 đồng; quỹ Vì người nghèo đạt 292.000.000 đồng; ủng hộ Vì “Trường Sa Thân yêu” đạt 245.000.000 đồng; chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid 19,...; phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm tổ chức tốt hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa, tỷ lệ Gia đình văn hóa – tổ dân phố hàng năm tăng về số lượng và chất lượng, tỷ lệ Gia đình văn hóa hàng năm của các tổ đạt trung bình 91.12%, số tổ dân phố văn hóa hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu (năm 2017: 24 tổ, năm 2018: 25 tổ, năm 2019: 25 tổ), nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang ngày càng tiến bộ và có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa thể thao tại cộng đồng dân cư thông qua 35 câu lạc bộ nhà văn hóa tổ dân phố và các hoạt động khác do phường, quận tổ chức.

* Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội: các tổ dân phố đã phối hợp với công an phường, ban bảo vệ dân phố ứng trực, bảo vệ địa bàn vào các ngày Lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; phối hợp công an quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú tạm vắng; phát hiện, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, hạn chế tối đa việc để phát sinh điểm nóng và các vụ án nghiêm trọng đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại tổ dân phố. Ban lãnh đạo các tổ dân phố còn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự phường rà soát thanh niên trong độ tuổi 17 tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự đảm bảo chỉ tiêu hàng năm, lập danh sách xét sơ tuyển khám sức khỏe thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; lập danh sách lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tham gia huấn luyện đảm bảo đủ quân số, chất lượng. Hàng năm, các tổ dân phố xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão, úng, tìm kiếm cứu nạn ở tổ dân phố; thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, ứng trực khi có bão lụt xảy ra. Trong hoạt động hòa giải, tổ dân phố đã duy trì hoạt động hòa giải ngay tại liên gia, chủ động, tích cực giải quyết các vụ việc mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong nội bộ nhân dân ở tổ dân phố; không để đơn thư, khiếu kiện đông người vượt cấp, tham gia biểu tình trái pháp luật; tham gia phối hợp chặt chẽ với công an khu vực quản lý giáo dục, giúp đỡ các đối tượng phạm tội trong thời gian bị quản chế, không để xảy ra vụ việc đột biến bất ngờ.

* Phối hơp hiện quy chế dân chủ, xây dựng cơ sở hạ tầng: trong nhiệm kỳ qua các tổ dân phố đã thực hiện tốt 4 quy chế dân chủ: quy chế dân chủ trong công tác thuế, quy chế dân chủ trong công tác GPMB, quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quy chế  dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị. Các tổ dân phố đã tiến hành niêm yết, quán triệt đến các liên gia và các đoàn thể, đồng thời đã tuyên truyền về nội dung quy chế đến các hộ dân trên địa bàn để thực hiện có hiệu qủa, phát huy vai trò dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Hoạt động giám sát cộng đồng được duy trì thực hiện; giám sát các công trình, nghiệm thu, công khai tài chính đến nhân dân trước khi bàn giao đưa vào sử dụng.

* Phối kết hợp với Ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể tổ dân phố: nhìn chung công tác phối hợp với Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ của tổ dân phố chặt chẽ, có hiệu quả.

Một số tồn tại hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động tổ dân phố trong nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: nguồn cán bộ tổ dân phố gặp khó khăn, công tác lãnh đạo chỉ đạo đôi khi còn thiếu sâu sát, nắm bắt tình hình thông tin còn chậm chưa kịp thời, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của một số đồng chí tổ trưởng, tổ phố chưa cao, chưa đạt kế hoạch đề ra; khối lượng công việc của tổ dân phố lớn đặc biệt là khi triển khai đề án sáp nhập tổ dân phố, thực hiện bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách, công tác tuyên truyền vận động có nơi, có lúc chưa thường xuyên liên tục, sự phối hợp giữa tổ dân phố với các chi hội đoàn thể có chỗ chưa thực sự nhịp nhàng, đồng bộ nên hiệu quả công việc chưa cao, vẫn còn một bộ phận người dân chưa nhiệt tình tham gia các phong trào ở tổ dân phố; chưa nghiêm túc chấp hành các quy định nhà nước và của địa phương.

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022:

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020, trong thời gian tới tổ dân phố tiếp tục bám sát vào chỉ đạo của các cấp, phối hợp với Ban công tác mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội ở tổ dân phố chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các kế hoạch, phong trào của địa phương, Quy ước, Nghị quyết hội nghị nhân dân ở tổ dân phố; Duy trì khối đại đoàn kết, phát huy vai trò tự chủ của cộng đồng dân cư trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; trọng tâm vào một số lĩnh vực TTĐT – TTXD - VSMT,....; huy động đông đảo nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, các phong trào nhân đạo từ thiện, chăm lo đời sống nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động hoà giải những vướng mắc trong tổ dân phố, giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh hoạt động của Tổ dân phố:

Tổ dân phố tham gia tổng vệ sinh môi trường tại vườn hoa Bồ Đề Xanh

Tổ dân phố tham gia tổng vệ sinh môi trường do UBND phường phát động

Tổ dân phố phối hợp với lực lượng trạm y yế phường trong công tác phòng chống dịch bệnh

Tổ dân phố thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách tại nhà để tránh tập trung đông người

theo chỉ đạo của cấp trên

Tổ dân phố chuyển quà hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 do MTTQ phường phát động

cho nhân dân trên địa bàn

Cử tri và tổ dân phố tham gia bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022

Nguyễn Thị Thơm