hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Giám sát quy chế dân chủ trong TTXD, TTĐT tổ dân phố 19
Ngày đăng 20/04/2015 | 00:00  | Lượt xem: 2161

Ngày 10/4/2015. HĐND phường Bồ Đề tổ chức giám sát việc thực hiện qui chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và việc triển khai nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2015 tại TDP 19.

      Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Lưu Ngọc Tiến - Uỷ viên thường vụ, Chủ tịch HĐND phường; trưởng các ban ngành, đoàn thể; văn phòng HĐND-UBND.

      Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Ngọc Tiến - Uỷ viên thường vụ, chủ tịch HĐND phường, trưởng đoàn giám sát đã công bố quyết định, nêu rõ mục đích yêu cầu việc giám sát tại TDP.

Đồng chí Lê Thị Nga - Trưởng ban công tác MT, trình bày báo cáo thực hiện 2 quy chế, nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2015, trong đó nêu những việc đã làm được và các vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện.

      Tại hội nghị đã có những ý kiến trao đổi, đề xuất kiến nghị một số nội dung liên quan đến vấn đè dân sinh bức xúc tại tổ dân phố 19

      Đồng chí Lưu Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐND phường, đánh giá cao hoạt động quí I/2015 của TDP về việc thực hiện qui chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị và việc triển khai nghị quyết hội nghị nhân dân năm 2015,  kết quả chỉ đạo thực hiện 02 qui chế, nghị quyết hội nghị nhân dân. Đoàn đã ghi nhận toàn bộ ý kiến kiến nghị của ban lãnh đạo TDP, đồng thời đóng góp thẳng thắn những thiếu xót vào bản báo cáo của TDP vừa trình bày, đồng chí yêu cầu:

 - Tổ dân phố cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về chấp hành các qui định về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, trật tự văn minh đô thị tại khu dân cư, trọng tâm là tuyến phồ Hoàng Như Tiếp.

 - Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị vào hoạt động các phong trào thi đua trong năm 2015, nâng cao ý thức tự giác cho người dân..

 - Phối hợp sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tổ dân phố bạn trong quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn TDP.

 - Duy trì tốt giao ban hàng tháng để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo trong quản lý về nếp sống văn minh đô thị.

 

Nguyễn Minh Luận