hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Trường mầm non Bồ Đề tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại, chất lượng Đảng viên, Chi bộ năm 2020
Ngày đăng 08/12/2020 | 07:22  | Lượt xem: 710

Thực hiện kế hoạch số 12-KH/ĐU, ngày 16/11/2020 của Đảng ủy phường Bồ Đề về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngày 03/12/2020 Chi bộ trường mầm non Bồ Đề tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tập thể Chi bộ, Đảng viên năm 2020.

Về dự Hội nghị có đông đủ các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung – Bí thư Chi bộ thay mặt Ban chi ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021; báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy Chi bộ năm 2020. Sau phần báo cáo kiểm điểm tập thể, các Đảng viên tập trung thảo luận góp ý vào nội dung báo cáo, trong đó khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt của chi bộ và Đảng viên trong mọi hoạt động của nhà trường.

Phần đánh giá xếp loại đảng viên cũng được Chi bộ tiến hành theo đúng nguyên tắc. Các Đảng viên đã nghiêm túc tập trung tự kiểm điểm những mặt khuyết điểm, hạn chế của mình, đồng thời đưa ra biện pháp cụ thể để khắc phục cũng như đóng góp ý kiến xây dựng cho các đồng chí khác trong Chi bộ một cách thẳng thắn, chân tình. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết thống nhất trong Đảng, 100% Đảng viên trong Chi bộ tự đánh giá chi bộ xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. Cũng tại hội nghị, chi bộ tổ chức lấy phiếu, biểu quyết đánh giá chất lượng đảng viên và biểu quyết đề nghị khen thưởng. Kết quả bỏ phiếu 100% đảng viên được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 03 đồng chí được đánh giá xếp loại Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên khen thưởng.

Hội nghị kết thúc đồng chí Trần Thị Tuyết Nhung  – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu các ý kiến góp ý. Chi bộ Trường mầm non Bồ Đề xin hứa cùng tập thể quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra để xây dựng Chi bộ và nhà trường ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

Hình ảnh Đ/c Trần Thị Tuyết Nhung - Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết công tác đảng của Chi bộ

Hình ảnh các Đ/c Đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu

Hình ảnh các Đ/c Đảng viên trong chi bộ​ biểu quyết 

Trường mầm non Bồ Đề