hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Kiểm tra xây dựng Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh
Ngày đăng 17/10/2022 | 09:10  | Lượt xem: 120

Ngày 12/10, phường Bồ Đề đã kiểm tra xây dựng Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh tại tổ dân phố số 18.

Ngày 12/10, phường Bồ Đề đã kiểm tra xây dựng Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh tại tổ dân phố số 18.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí đại diện ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn phường. Trưởng đoàn kiểm tra là đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCT UBND phường. Đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể tổ 18 cùng tham dự buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí tổ trưởng tổ dân phố số 18 đã báo cáo kết quả xây dựng Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh năm 2022.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu của tổ dân phố, của đoàn kiểm tra phường, đồng chí Trần Mạnh Tuấn – PCTUBND phường, trưởng đoàn kiểm tra đã kết luận các nội dung sau:

1. Ghi nhận, biểu dương các kết quả tổ dân phố 18 đã đạt được trong xây dựng TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh năm 2022.

2. Đề nghị tổ dân phố tiếp tục duy trì thực hiện các nội dung xây dựng TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh; trong đó trọng tâm: vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trang hoàng làm đẹp nhà văn hóa và các đoạn đường của tổ. Chuẩn bị các nội dung phục vụ đánh giá kết quả thực hiện năm 2022.

3. Tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tổ dân phố theo thẩm quyền quy định.

TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh là phong trào do UBND – UBMTTQ quận triển khai và nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo các tổ dân phố trên địa bàn phường. Từ nay đến hết tháng 10/2022, phường sẽ tập trung hoàn thiện việc kiểm tra, đánh giá, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao về xây dựng TDP xanh, sạch, đẹp, văn minh năm 2022.