học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa tương lai

Ngày đăng 27/12/2022 | 09:15  | Lượt xem: 3
Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại được bàn nhiều, sâu và rộng như hiện nay. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi văn hóa lâm nguy còn đáng sợ hơn Tổ quốc lâm nguy; văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì...

Khát vọng độc lập, tự do của một dân tộc yêu nước!

Ngày đăng 27/12/2022 | 08:20  | Lượt xem: 1
Cách đây tròn 76 năm, để bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đó là lời hịch non sông, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta...

Lời Bác dặn về đoàn kết tôn giáo

Ngày đăng 20/12/2022 | 09:39  | Lượt xem: 3
Cùng với dòng chảy của thời gian, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dần trở thành biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến với Lăng Bác, chúng ta sẽ gặp đông đảo đồng bào đến từ mọi miền...

Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam

Ngày đăng 06/12/2022 | 11:11  | Lượt xem: 19
Hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa trong tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh những giá trị văn hóa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế; là nhân cách, bản lĩnh văn hóa của...

Nguyễn Ái Quốc với Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin

Ngày đăng 18/11/2022 | 10:19  | Lượt xem: 21
Bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin, rồi sau đó tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã giải quyết được vấn đề lịch sử đặt ra trước đây đối với dân tộc Việt...

Nhớ Bác Hồ trong tháng độc lập đầu tiên

Ngày đăng 09/09/2022 | 08:00  | Lượt xem: 47
Trước tháng 9/1945, nước Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thế giới. Ngay cả xứ Đông Dương thuộc Pháp cũng thật mơ hồ với rất nhiều trí thức, học giả Âu Mỹ. Tháng 8/1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã...

8 giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/08/2022 | 02:51  | Lượt xem: 35
Tạp chí Tuyên giáo đã đưa ra 8 giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân trong bối cảnh mới

Ngày đăng 14/07/2022 | 03:05  | Lượt xem: 46
Chăm lo đời sống cho nhân dân để an dân, giữ yên đất nước có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động tổ chức, điều hành và quản lý xã hội của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

Ngày đăng 13/06/2022 | 03:08  | Lượt xem: 84
(ĐCSVN) - Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là linh hồn, giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài của giảng viên trung tâm chính trị

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:10  | Lượt xem: 141
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng để mỗi con người Việt Nam học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của mình thông qua từng hành động, việc làm cụ thể. Người không quan niệm mình là tấm...

Đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh, giá trị và sức lan tỏa

Ngày đăng 21/03/2022 | 09:29  | Lượt xem: 225
Hồ Chí Minh sinh ra là một con người như bao nhiêu con người khác. Cuộc sống và hoạt động của Người là cả một quá trình để hình thành và tạo dựng cho bản thân một nhân cách mà trước tiên là nhân...

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: TẤM GƯƠNG TỰ HỌC MẪU MỰC

Ngày đăng 21/03/2022 | 08:23  | Lượt xem: 95
Sinh thời, ngay từ những năm đầu học ở Vinh (Nghệ An), cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã được nghe thầy giáo tiếng Pháp dạy rằng: “Muốn đánh Tây thì phải hiểu Tây, muốn hiểu Tây thì phải học chữ Tây”.

Trọn vẹn tình yêu thương của Người

Ngày đăng 21/06/2021 | 02:30  | Lượt xem: 726
Có nhà văn nước ngoài đã nói: "Hồ Chí Minh là con người của chủ nghĩa nhân đạo đầy đủ nhất".Hay như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét:"Trong cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như trong đời sống...

Danh Xưng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/03/2021 | 05:26  | Lượt xem: 1620
Tìm hiểu về danh xưng “Hồ Chí Minh” càng làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách giản dị, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời vì dân, vì...

BÁC HỒ - NIỀM TỰ HÀO VỀ ĐẢNG

Ngày đăng 22/01/2021 | 04:28  | Lượt xem: 401
Chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Từ đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đến một số vị lãnh đạo chủ chốt sau này đều từng là học trò trực...

Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu!

Ngày đăng 15/06/2020 | 03:08  | Lượt xem: 412
Sau khi nhân dân ta giành được chính quyền tháng 8/1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân...

Tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

Ngày đăng 03/06/2020 | 04:19  | Lượt xem: 611
“Bác ơi tim bác mênh mông thế Ôm trọn non sông mọi kiếp người” (Tố Hữu)

Kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2020)

Ngày đăng 19/05/2020 | 05:26  | Lượt xem: 921
Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5 cùng với cả nước, lòng chúng ta lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ: Bác Hồ với khát vọng Việt Nam hùng cường và sứ mệnh doanh nhân

Ngày đăng 18/05/2020 | 06:19  | Lượt xem: 526
Chỉ ba ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong bức thư gửi các em học sinh, nhân ngày khai trường đầu tiên dưới chế độ mới, ngày 5/9/1945, Bác Hồ...

Vận dụng và thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 15/05/2020 | 04:57  | Lượt xem: 437
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2020) diễn ra đúng dịp tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do vậy, vấn đề được toàn Đảng, toàn dân ta...