học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Học tập và làm theo tư tưởng đổi mới sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới

Ngày đăng 13/06/2022 | 03:08  | Lượt xem: 10
(ĐCSVN) - Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là bộ phận cơ bản cấu thành của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh là linh hồn, giá trị bao trùm các quan điểm toàn diện sâu...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài của giảng viên trung tâm chính trị

Ngày đăng 18/05/2022 | 08:10  | Lượt xem: 22
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng để mỗi con người Việt Nam học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách của mình thông qua từng hành động, việc làm cụ thể. Người không quan niệm mình là tấm...

Đặc trưng nhân cách Hồ Chí Minh, giá trị và sức lan tỏa

Ngày đăng 21/03/2022 | 09:29  | Lượt xem: 94
Hồ Chí Minh sinh ra là một con người như bao nhiêu con người khác. Cuộc sống và hoạt động của Người là cả một quá trình để hình thành và tạo dựng cho bản thân một nhân cách mà trước tiên là nhân...

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: TẤM GƯƠNG TỰ HỌC MẪU MỰC

Ngày đăng 21/03/2022 | 08:23  | Lượt xem: 49
Sinh thời, ngay từ những năm đầu học ở Vinh (Nghệ An), cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã được nghe thầy giáo tiếng Pháp dạy rằng: “Muốn đánh Tây thì phải hiểu Tây, muốn hiểu Tây thì phải học chữ Tây”.

Trọn vẹn tình yêu thương của Người

Ngày đăng 21/06/2021 | 02:30  | Lượt xem: 545
Có nhà văn nước ngoài đã nói: "Hồ Chí Minh là con người của chủ nghĩa nhân đạo đầy đủ nhất".Hay như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét:"Trong cuộc đời hoạt động cách mạng cũng như trong đời sống...

Danh Xưng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/03/2021 | 05:26  | Lượt xem: 970
Tìm hiểu về danh xưng “Hồ Chí Minh” càng làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc thêm về tư tưởng, đạo đức, phong cách giản dị, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành cả cuộc đời vì dân, vì...

BÁC HỒ - NIỀM TỰ HÀO VỀ ĐẢNG

Ngày đăng 22/01/2021 | 04:28  | Lượt xem: 314
Chúng ta đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Từ đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đến một số vị lãnh đạo chủ chốt sau này đều từng là học trò trực...

Đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu!

Ngày đăng 15/06/2020 | 03:08  | Lượt xem: 370
Sau khi nhân dân ta giành được chính quyền tháng 8/1945, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân...

Tình cảm của Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

Ngày đăng 03/06/2020 | 04:19  | Lượt xem: 459
“Bác ơi tim bác mênh mông thế Ôm trọn non sông mọi kiếp người” (Tố Hữu)

Kỷ niệm 130 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2020)

Ngày đăng 19/05/2020 | 05:26  | Lượt xem: 693
Hàng năm, vào ngày 19 tháng 5 cùng với cả nước, lòng chúng ta lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác Hồ: Bác Hồ với khát vọng Việt Nam hùng cường và sứ mệnh doanh nhân

Ngày đăng 18/05/2020 | 06:19  | Lượt xem: 442
Chỉ ba ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trong bức thư gửi các em học sinh, nhân ngày khai trường đầu tiên dưới chế độ mới, ngày 5/9/1945, Bác Hồ...

Vận dụng và thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 15/05/2020 | 04:57  | Lượt xem: 365
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2020) diễn ra đúng dịp tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do vậy, vấn đề được toàn Đảng, toàn dân ta...

Phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/04/2020 | 11:08  | Lượt xem: 428
Thấm nhuần sâu sắc rằng, lòng yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc, được sinh dưỡng bởi những cư dân một nước nông nghiệp luôn gắn bó, cố kết, đùm bọc, che chở và giúp đỡ lẫn...

Để "Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng

Ngày đăng 27/03/2020 | 04:45  | Lượt xem: 316
Việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và đó là nhiệm vụ của...

Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về Thể dục thể thao

Ngày đăng 27/03/2020 | 04:29  | Lượt xem: 5263
Đoi điều suy nghĩ

Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/03/2020 | 11:07  | Lượt xem: 278
 Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong 24 năm liên tục (từ năm 1945 đến năm 1969). Công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng...

Bác Hồ và những lời dạy với Người thầy thuốc

Ngày đăng 29/02/2020 | 12:09  | Lượt xem: 390
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến ngành Y, đến người thầy thuốc. Bởi ngành Y nói chung, thầy thuốc nói riêng có sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho toàn dân và trị bệnh cứu người....

Bác Hồ với ngành Y tế Việt Nam

Ngày đăng 10/02/2020 | 04:31  | Lượt xem: 342
Cách đây 65 năm, vào ngày 27/02/1955, nhân dịp Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị. Bức thư với những nội dung sâu sắc, khoa học, mang...

Nhớ Bác Hồ trồng cây năm xưa

Ngày đăng 29/01/2020 | 09:34  | Lượt xem: 473
Xuân Kỷ Dậu 1969, sức khỏe của Bác Hồ đã yếu đi nhiều, những triệu chứng đáng lo ngại về bệnh tim của Người ngày càng xuất hiện rõ ràng. Hội đồng bác sĩ đưa ra một số yêu cầu đề nghị Người phải...

Đoàn kết, thống nhất - bài học vô giá từ buổi đầu dựng Đảng

Ngày đăng 18/01/2020 | 06:17  | Lượt xem: 277
Đảng ta ra đời đầu năm Canh Ngọ 1930, đến nay đã 90 mùa xuân. Trong bài báo này, tôi xin dẫn lại một số câu chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nói lên tư tưởng lớn của Người về giá trị của sự đoàn...