học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá

Ngày đăng 01/04/2019 | 05:45  | Lượt xem: 357
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống no ấm hạnh phúc của nhân dân. Người để...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với những chuyến đi thực tế địa phương (giai đoạn 1954 - 1969)

Ngày đăng 28/03/2019 | 10:49  | Lượt xem: 319
Đặc sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đối với người lãnh đạo nói phải đi đôi với làm, nghĩa là mắt thấy, tai nghe, miệng nói và phải hành động thực tế. Vì vậy, dù bận trăm ngàn...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất của Đảng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Ngày đăng 12/03/2019 | 09:04  | Lượt xem: 474
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất của Đảng, người khẳng định: Đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây...

Nhớ lời Người dặn: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"

Ngày đăng 07/03/2019 | 03:40  | Lượt xem: 1976
Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển Đảng; là một trong những nội dung cơ bản của văn hóa đạo đức - văn hóa Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, Đảng mới thực sự...

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Ngày đăng 26/02/2019 | 07:33  | Lượt xem: 343
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan...

Giá trị phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Ngày đăng 20/02/2019 | 02:53  | Lượt xem: 253
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện đặc trưng cho mối quan hệ giữa Đảng và các tổ chức đảng; với cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân; giữa cán bộ...

Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 10/01/2019 | 07:28  | Lượt xem: 666
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi đó là nền tảng và là sức mạnh của...

“Vũ khí sắc bén” trong tác phẩm Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 03/01/2019 | 05:32  | Lượt xem: 537
Tháng 12/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, khẳng định vai trò nền tảng của đạo đức cách mạng, chỉ rõ kẻ thù, nguy cơ suy thoái đạo đức cách mạng, những căn bệnh của cán...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghề dạy học

Ngày đăng 19/11/2018 | 08:26  | Lượt xem: 478
Dân tộc ta vốn có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, vị trí, vai trò của người thầy luôn được xã hội tôn vinh với sự kính trọng, tin tưởng: “Muốn sang phải bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy...

Hồ Chí Minh - Ánh sáng soi đường tuổi trẻ

Ngày đăng 24/10/2018 | 05:00  | Lượt xem: 401
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại của nước Việt Nam, Bác còn là danh nhân văn hóa thế giới, nhớ về Bác ta không chỉ nhớ về những đường lối đúng đắn trong con đường Cách mạng giải phóng dân...

Tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ với phụ nữ

Ngày đăng 24/10/2018 | 04:47  | Lượt xem: 521
“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”... Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí vai trò của phụ nữ trong quá trình phát...

Vai trò của người cao tuổi trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 09/10/2018 | 04:57  | Lượt xem: 215
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và quan tâm đến người cao tuổi. Người luôn đánh giá cao vai trò của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt cuộc đời, dù...

Nhớ Bác mỗi dịp Tết Trung Thu

Ngày đăng 19/09/2018 | 05:38  | Lượt xem: 1175
Đã 49 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, trong niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng bạn bè quốc tế. Người ra đi để lại muôn vàn tình yêu thương cho cả dân...

Từ lá thư của Bác gửi các cháu học sinh

Ngày đăng 05/09/2018 | 05:48  | Lượt xem: 3001
Đối với bất kỳ ai khi ở độ tuổi cắp sách đến trường, thì ngày khai giảng năm học mới bao giờ cũng là ngày lễ đặc biệt nhất trong năm học và có những lễ khai giảng năm học mới trở thành những ký ức...

Ngày Quốc khánh, nhớ Bác Hồ kính yêu với bài học vì dân

Ngày đăng 02/09/2018 | 09:57  | Lượt xem: 388
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử rợp bóng cờ, hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Âm vang lời Bác vẫn còn...

Đảng viên Đỗ Ngọc Toán luôn phát huy bản chất truyền thống Bộ đội cụ Hồ

Ngày đăng 31/08/2018 | 05:26  | Lượt xem: 862
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy rằng “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng như ngọc càng mài...

Bác Hồ với Ngày Quốc khánh 2-9-1945

Ngày đăng 31/08/2018 | 04:42  | Lượt xem: 471
Tết Nguyên đán Tân Tỵ năm 1941, sau 30 năm đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ trở về Tổ quốc tại cột mốc 108, thuộc xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng, một xã nằm sát biên giới Việt - Trung. Sau khi về...

Thấm nhuần tư tưởng trọng dân, phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào xây dựng “thế trận lòng dân” hiện nay

Ngày đăng 31/08/2018 | 04:25  | Lượt xem: 539
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác dân vận và chính Người là tấm gương sáng về mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Trong đó, tư...

Cách mạng Tháng Tám và những dấu ấn của Bác Hồ kính yêu

Ngày đăng 20/08/2018 | 10:23  | Lượt xem: 441
Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một trong những thắng lợi nổi bật vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, là mốc son chói lọi trong...

Nhớ những lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Ngày đăng 14/08/2018 | 08:56  | Lượt xem: 783
Những lời dạy của Bác có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Những phẩm chất ấy là nhân tố quyết định để Lực...