học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Bác Hồ với công tác tuyên giáo

Ngày đăng 30/07/2018 | 05:12  | Lượt xem: 1413
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cộng sản Việt Nam đầu tiên đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam, đồng thời cũng là người trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ

Ngày đăng 28/07/2018 | 11:02  | Lượt xem: 676
Tình cảm của Bác Hồ đối với thương binh, liệt sĩ (TBLS) là biểu hiện cụ thể của truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc: 'Uống nước nhớ nguồn', 'Ăn quả nhớ người trồng cây'; đồng thời, là tình cảm...

Tấm gương bí thư đoàn phường tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 09/06/2018 | 08:26  | Lượt xem: 1368
Chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một bộ phận quan trọng nằm trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ Cách mạng cho đời sau

Ngày đăng 06/06/2018 | 07:17  | Lượt xem: 764
Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh luôn gắn bó với việc đào tạo các thế hệ cách mạng....

Tư tưởng của Bác Hồ về tự phê bình và phê bình

Ngày đăng 06/06/2018 | 07:14  | Lượt xem: 1097
Tự phê bình và phê bình được Bác Hồ coi là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển của Đảng. Đây là một trong những yêu cầu xây dựng Đảng kiểu mới được Người khái quát thành năm nguyên...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bồ Đề - tấm gương sáng theo lời Bác dạy

Ngày đăng 31/05/2018 | 05:02  | Lượt xem: 1102
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Bồ Đề (Long Biên - Hà Nội)...

Bác Hồ – Kết tinh hồn dân tộc

Ngày đăng 17/05/2018 | 08:59  | Lượt xem: 255
Bác Hồ – Người đã dành trọn cuộc đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người đã mãi đi xa, nhưng hình ảnh về một lãnh tụ vĩ đại, đáng kính, được nhân loại...

Tháng 5 nhớ Người

Ngày đăng 08/05/2018 | 02:14  | Lượt xem: 584
Đối với dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử đã gắn tên tuổi của mình với vận mệnh của dân tộc trong suốt thời kỳ lịch sử hiện đại. Kỷ niệm về Người không bao giờ là một lễ...

Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/03/2018 | 03:46  | Lượt xem: 645
Là Chủ tịch nước, đứng đầu Nhà nước trong 24 năm, Hồ Chí Minh đã để lại trong lòng người dân Việt Nam một phong cách lãnh đạo mẫu mực, là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. Phong cách lãnh đạo...

Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ngày đăng 27/03/2018 | 03:19  | Lượt xem: 2086
Ngày 12/03/2018, Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 120-KH/ĐU về việc "Học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn...

Kế hoạch triển khai nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”

Ngày đăng 08/12/2017 | 04:46  | Lượt xem: 1127
Thực hiện Công văn số 176 -CV/BTGQU, ngày 29/5/2017 của Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về...

Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày đăng 08/12/2017 | 04:40  | Lượt xem: 1056
Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/QU, ngày 10/2/2017 của Quận ủy Long Biên, Ban Thường vụ Đảng ủy Phường ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên...

Tư tưởng và tình cảm của Bác Hồ với phụ nữ

Ngày đăng 19/10/2017 | 03:57  | Lượt xem: 358
“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”...

Tấm lòng của Bác Hồ với các thương binh, gia đình liệt sĩ

Ngày đăng 25/07/2017 | 10:41  | Lượt xem: 464
Tháng 6-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công...

Kế hoạch triển khai nội dung chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM..."

Ngày đăng 29/06/2017 | 09:53  | Lượt xem: 412
Đảng ủy phường Bồ Đề triển khai kế hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tháng 5 nhớ về Bác

Ngày đăng 24/05/2017 | 05:24  | Lượt xem: 505
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời để đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trọn đời vì nước vì dân nhưng những dịp sinh nhật của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người thầy...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên

Ngày đăng 25/04/2017 | 10:38  | Lượt xem: 1927
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ sự quan tâm đặc biệt. Sau khi tìm được con đường cứu nước đúng đắn, bức thư đầu tiên gửi về trong...

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, đôi điều suy nghĩ về giá trị bức thư của Bác Hồ gửi Hội nghị cán bộ Y tế năm 1955

Ngày đăng 22/02/2017 | 04:17  | Lượt xem: 1203
Ngày 27-02-1955, nhân dịp tổ chức Hội nghị cán bộ y tế, Bác Hồ kính yêu đã gửi thư cho Hội nghị. Trong bức thư, Người căn dặn thầy thuốc nước ta: “Lương y phải như từ mẫu”. Từ đó, ngày này được xem...

Tư tưởng của Bác Hồ về đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Ngày đăng 14/02/2017 | 09:53  | Lượt xem: 2044
Một trong những giá trị truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc chúng ta qua hàng nghìn năm lịch sử là truyền thống đoàn kết xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống đó đã được Đảng Cộng sản Việt...

Đồng chí Nguyễn Văn Thân - Tấm gương tiêu biểu trong công tác quân sự, quốc phòng phường Bồ Đề

Ngày đăng 04/10/2016 | 05:42  | Lượt xem: 2832
Phường Bồ Đề, thuộc quận Long Biên, Hà Nội nhiều năm qua luôn được đánh giá là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng, giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô. Để có...