học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Cô giáo Nguyễn Thị Cúc – tấm gương sáng trong sự nghiệp trồng người

Ngày đăng 27/07/2016 | 03:04  | Lượt xem: 3593
Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, về công tác tại trường Tiểu học Ngọc Lâm từ năm 2010, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Cúc đã khẳng định được khả năng của mình bằng những thành công qua chặng...

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng 14/06/2016 | 03:02  | Lượt xem: 706
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Chuyện Bác Hồ đi bầu cử

Ngày đăng 14/06/2016 | 02:29  | Lượt xem: 1030
.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để sống, làm việc xứng đáng với Đảng, dân tộc và nhân dân

Ngày đăng 31/10/2015 | 08:58  | Lượt xem: 644
Năm 2015, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm trọng thể những ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn...

Chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng 23/10/2015 | 04:20  | Lượt xem: 698
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng 15/09/2015 | 11:47  | Lượt xem: 462
Đảng ủy phường Bồ Đề xây dựng kế hoạch năm 2015 " học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng 15/09/2015 | 10:17  | Lượt xem: 465
UBND phường Bồ Đề thực hiện: Chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan phường Bồ Đề theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 09/09/2015 | 03:27  | Lượt xem: 968
Đảng ta gắn bó với dân vì "Đảng là con nòi của dân tộc"; mục đích của Đảng là "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc". Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân....

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Ngày đăng 09/09/2015 | 03:25  | Lượt xem: 1085
Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm không thể thoái thác. Trách nhiệm như là bổn phận của mỗi người, dù ở cương vị nào, to hay nhỏ, lớn hay bé, mỗi người đều có ‘bổn phận”. Ý thức trách...

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với Nhân dân

Ngày đăng 09/09/2015 | 03:22  | Lượt xem: 1036
Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Phải kính yêu Nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân....

45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2014)

Ngày đăng 19/09/2014 | 12:00  | Lượt xem: 359
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014). Ngày 16/8/2014, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn...