học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Kế hoạch triển khai nội dung chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM..."
Ngày đăng 29/06/2017 | 09:53  | Lượt xem: 408

Đảng ủy phường Bồ Đề triển khai kế hoạch " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng ủy phường Bồ Đề triển khai kế hoạch chuyên đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về phòng, chống suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ"

Nội dung chi tiết xem tại đây: