Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
388/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức TXCT trước kỳ họp thứ X - HĐND phường Bồ Đề 06/06/2020
385/TB-HĐND Thông báo các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ X-HĐND phường 26/05/2020
374/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND phường quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 09/04/2020
377/BC-BPC Báo cáo hoạt động quý I của Ban pháp chế năm 2020 30/03/2020
375/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát phòng chống dịch Covid 19 tại các di tích trên địa bàn 25/03/2020
370/KH-BPC Kế hoạch giám sát công tác phòng chống dịch Covid 19 tại các di tích trên địa bàn của Ban Pháp chế - HĐND phường 27/02/2020
369/BC-HĐND Báo cáo hoạt động HĐND phường tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2020 27/02/2020
369/BC-HĐND Hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 2 nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2020 27/02/2020
368/KH-KTXH Kế hoạch hoạt động của BanKinh tế xã hội HĐND phường năm 2020 27/02/2020
367/KH-BPC Kế hoạch hoạt động của Ban pháp chế HĐND phường năm 2020 31/01/2020
366/BC-HĐND Báo cáo hoạt động Hội đồng nhân dân phường tháng 1 nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020 20/01/2020
364/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường quý I/2020 06/01/2020
363/KH-HĐND Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND phường năm 2020 31/12/2019
362/BC-HĐND Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ IX - HĐND phường khoá III Nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/12/2019
45/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 25/12/2019
44/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn và danh mục đầu tư phát triển phường Bồ Đề năm 2020 25/12/2019
43/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua dự toán thu chi ngân sách phường năm 2020 25/12/2019
42/NQ-HĐND Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng phường Bồ Đề năm 2020 25/12/2019
358/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND phường 10/12/2019
356/BC-HĐND Báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 09/12/2019

hội đồng nhân dân