Lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân tuần 5

Ngày đăng 31/01/2023 | 11:23  | Lượt xem: 26
 

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng uỷ

Ngày đăng 03/01/2023 | 04:52  | Lượt xem: 11
Đảng uỷ phường Bồ Đề thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường năm 2023. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo lịch tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 03/10/2022 | 07:45  | Lượt xem: 51
 

Thông báo lịch tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 26/09/2022 | 09:55  | Lượt xem: 32
 

Thông báo lịch tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 19/09/2022 | 07:49  | Lượt xem: 43
 

Thông báo lịch tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 19/09/2022 | 07:49  | Lượt xem: 32
 

Thông báo lịch tiếp công dân tuần 36

Ngày đăng 08/09/2022 | 08:20  | Lượt xem: 57
 

Thông báo lịch tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 31/08/2022 | 02:59  | Lượt xem: 46
 

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 22/08/2022 | 10:28  | Lượt xem: 30
 

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 22/08/2022 | 10:28  | Lượt xem: 30
 

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 01/08/2022 | 10:03  | Lượt xem: 68
Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 03/01/2022 | 08:00  | Lượt xem: 766
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 4/2022

Ngày đăng 25/01/2022 | 02:47  | Lượt xem: 163
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 4/2022  

Lịch tiếp công dân tuần 3

Ngày đăng 19/01/2022 | 11:24  | Lượt xem: 81
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 3/2022. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Lịch tiếp công dân tuần 2/2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 11:23  | Lượt xem: 81
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 2/2022. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49/2020

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:03  | Lượt xem: 71
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 49/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 48/2020

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:02  | Lượt xem: 75
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 48/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 47/2021

Ngày đăng 10/12/2021 | 02:01  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 47/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 46/2021

Ngày đăng 10/12/2021 | 01:59  | Lượt xem: 64
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 46/2020 Ngày Thời gian Chủ trì Địa điểm   8h00 Đ/c Nguyễn Văn Luyện ...

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24

Ngày đăng 14/06/2021 | 10:05  | Lượt xem: 404
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24