Lịch tiếp công dân

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24

Ngày đăng 14/06/2021 | 10:05  | Lượt xem: 102
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 24  

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 19

Ngày đăng 10/05/2021 | 10:38  | Lượt xem: 34
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 19. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 16

Ngày đăng 19/04/2021 | 03:48  | Lượt xem: 67
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 16. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14

Ngày đăng 02/04/2021 | 04:20  | Lượt xem: 123
UBND phường Bồ Đề thông báo về việc phân công tiếp công dân tuần 14. Nội dung chi tiết xem  tại đây.

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 05/01/2021 | 08:15  | Lượt xem: 249
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:32  | Lượt xem: 94
Thông báo về việc trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:28  | Lượt xem: 88
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý IV/2020

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý III/2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 11:23  | Lượt xem: 73
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực và Đại biểu HĐND phường quý III/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 107
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 16/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 92
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 17/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 95
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 18/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:38  | Lượt xem: 94
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 19/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 71
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 15/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Ngày đăng 04/05/2020 | 08:36  | Lượt xem: 80
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 14/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:48  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 13/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:47  | Lượt xem: 66
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 12/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 59
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 11/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:46  | Lượt xem: 70
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 10/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 02:45  | Lượt xem: 63
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 09/2020

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020

Ngày đăng 03/02/2020 | 10:35  | Lượt xem: 120
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đảng ủy - UBND -Tuần 06/2020